Na twitteru uvedla, že několikahodinové jednání bylo zaměřeno nejen na řešení situace na lokálních tratích, ale v dopravě vůbec. Tečka; to je zatím vše. „Až bude dohoda odsouhlasena na obou stranách, zveřejníme,“ slíbila. O lokálkách se tedy debatovalo dlouho – a v širších souvislostech.

Z opatrných slov radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN), který promluvil hned po schůzce již ve středu vpodvečer, plyne, že dosažená shoda patrně souvisí s penězi. Taktéž na twitteru radní uvedl, že ministerstvo a kraj otevírají debatu o lokálních tratích. „Chtějí společně vést jednání o změnách smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy z roku 2016 v rámci Asociace krajů ČR,“ upřesnil. Deníku pak sdělil, že víc zatím prozradit nemůže, přičemž se odvolával na džentlmenskou dohodu účastníků jednání. Konkrétnější by prý mohl být v příštím týdnu; patrně už na jeho počátku. Z ministerstva dopravy Deník informaci nezískal. Pouze náměstek ministra Jan Sechter se vyjádřil rovněž na twitteru: použil prakticky stejných slov jako Borecký.

Spory mezi vedením kraje a ministerstva dopravy včetně Správy železnic se rozhořely v souvislosti s oznámením záměru středočeských radních omezit (či v sedmi případech zcela zrušit) objednávku veřejné dopravy celkem na 12 lokálních tratích na území kraje, jež cestující využívají jen poskrovnu. S tím, že pasažéry budou vozit autobusy, které vlaky nahradí – a jejich provoz vyjde levněji; úspora vyčíslená v propočtech zveřejněných organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje by měla dosáhnout celkem 52,2 milionu korun za rok. Proti tomuto záměru však začali hlasitě protestovat občané včetně některých starostů i zástupci firem; krajské plány důrazně odmítli také ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) či generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tomu, že se obě strany dohodly na sblížení stanovisek, napovídá také tón aktuálních vyjádření Peckové i Boreckého. Před schůzkou se oba na sociálních sítích poměrně ostře vymezovali proti ministerstvu a jmenovitě ministru Havlíčkovi, zatímco nyní jejich stanoviska vyznívají podstatně smířlivěji.