Oba mluví o článcích v internetové verzi periodika Náš region, které zaujmou už titulky: „Kraj vedený hejtmankou z ANO Jermanovou selhal, říkají středočeští záchranáři s jedním respirátorem na stanovišti“ a „Bez ochrany vstříc riziku nakažení. Doktoři a sestry hasí pandemii koronaviru jako hasiči v Černobylu“.

Zaujmou také citací staniční sestry působící v řadách středočeských záchranářů Veroniky Brožové, kladoucí povinnost cestujících v městské hromadné dopravě mít roušku přes ústa a nos do kontrastu s vybavením záchranářů. „My nemáme nic,“ postěžovala si Brožová v otevřeném dopisu.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Z něj Náš region cituje vyjádření, že její stanoviště (ve Zdibech) mělo k dispozici jeden respirátor a tři balíčky kompletních ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi. Jeden z textů odkazuje i na facebookové vyjádření dalšího záchranáře Ondřeje Březiny, jenž hovoří podobně: v sanitce je jeden respirátor a tři infekční obleky, takže dar České zemědělské univerzity v Praze v podobě deseti respirátorů představoval velký posun.

Ochranné obleky od laserů

Jednu z reakcí ve středu odpoledne představil právě Michalik. Uvedl, že středočeské organizaci STAN se ve spolupráci s výzkumným centem ELI Beamlines podařilo obstarat pro krajské záchranáře stovku ochranných obleků, které umožní starat se o lidi nakažené koronavirem, a zásilku ještě během středy poslat autem do kladenské centrály záchranky. Poskytnutí obleků domluvil Michalik s týmem laserového centra sídlícího v Dolních Břežanech, kde on starostuje.

Jde o ochranné obleky pro pohyb v čistém prostředí, které mají zabránit jeho kontaminaci. Za normálních okolností je nosí vědci při experimentech, které vyžadují absolutní čistotu. Došlo nám, že zároveň mohou chránit i člověka před kontaminací zvenčí, a proto jsme je po dohodě nabídli záchrance,“ konstatoval Michalik.

Kontrolují se zásoby

Hejtmanka Jermanová se však podivuje informacím o tom, že by záchranáři byli v tíživé situaci. Odpoledne ve svém videoposelství na facebooku zdůraznila, že od vedení záchranky nedostala o krizovém stavu jakékoli informace; ostatně i kdyby taková situace nastala, jsou záchranářům připraveny pomoci krajské nemocnice.

Jermanová je ale přesvědčena – a po konzultaci s vedením záchranky si je prý jista – že informace o chybějících ochranných pomůckách pro záchranáře nejsou pravdivé. Odpoledne se nicméně rozjela namátková kontrola stavu jejich zásob na výjezdových stanovištích. Výsledky by měly být známy ve čtvrtek.

Jermanová však míní, že nedostatkem ochranných pomůcek středočeská záchranka netrpí – a zásobení se dokonce zlepšilo ještě před čtvrtkem, kdy očekává velkou zásilku materiálu od ministerstva zdravotnictví. Připomněla, že ve středu dorazily rychlotesty na koronavirus – přičemž s nimi přišla i předem neohlášená zásilka ochranných pomůcek, které byly ihned distribuovány. Konkrétně záchranáři podle hejtmančiných slov dostali 370 respirátorů a také 500 nanoroušek.

„V tuhle chvíli má každá posádka maximální ochranné vybavení a ví, jak má postupovat,“ zdůraznila Jermanová.

Porušení pracovní kázně

Zatímco hejtmanka trvá na tom, že středočeští záchranáři mají ochranné prostředky dostatečné a i když zatím nikoli v nadbytku, tak jim nechybí, na svém trvá i záchranářka Brožová: zabezpečení je zcela nedostatečné, což považuje za selhání svých šéfů: jak vedení středočeské záchranky, tak vedení kraje.

To obě strany odmítají. Ředitel záchranky Jiří Knor ve své odpovědi Brožové, již na svém facebookovém profilu zveřejnila hejtmanka Jermanová, označil její otevřený dopis za neprofesionální selhání, jež může šířit paniku v laické veřejnosti. Zdůraznil, že dopis považuje za „jednoznačně nepravdivý“. „Zároveň si nevzpomínám, že byste někdy v poslední době kontaktovala vedení středočeské záchranky a řešila s námi problémy, které v dopise uvádíte,“ napsal Brožové. Tu také upozornil, že zveřejnění jejího otevřeného dopisu kvalifikuje jako porušení pracovní kázně s pracovněprávními důsledky. To podle něj vyplývá z pracovního řádu, který stanoví, že záchranáři mají problémy řešit primárně se svým vedením.

Knor, který je v oboru respektovanou kapacitou (mimo jiné coby spoluautor učebnice urgentní medicíny) pracovníky záchranné služby ujišťuje, že je šéfové nenechají na holičkách. „Všechny naše vozy jsou a budou nadále vybaveny kompletními ochrannými prostředky a pomůckami proti vysoce nebezpečným nákazám, a to včetně respirátorů jak pro členy posádky, tak pro pacienta. Pokud jsou tyto prostředky použity, vrací se vůz na základnu k jejich doplnění. Opravdu nehrozí, že byste proti hrozbě viru zůstali „nazí“,“ zdůraznil.

Ochranné pomůcky očima šéfa odborů

- Situace kolem pandemie Covid-19 je vážná a nějakou dobu ještě určitě bude. Všichni se musí k této výzvě postavit a chovat se jako profesionálové – což ostatně pro zdravotníky platilo vždy.

- Skutečností je, že ústenka, rouška či improvizovaná rouška významně chrání před dalším šířením kapénkové nákazy od nakaženého či již nemocného člověka. Naopak respirátor (například FFP3 s výdechovým ventilem), chrání zdravého před přenosem kapénkové infekce od nemocného. Nemocný by takový respirátor s výdechovým ventilem vlastně neměl používat.

- Na středočeské záchrance jsou pro případ ošetření pacienta s nemocí Covid-19 k dispozici v každé sanitce pro každého člena posádky: jeden kompletní ochranný oděv, včetně ochrany obuvi, overalu s kapucí na zip krytý lepicí páskou, dvoje rukavice s lepicí páskou na jejich utěsnění k rukávu, ochranné brýle a respirátor FFP3 s výdechovým ventilem plus maska bez ventilu pro pacienta. Vše v jednom balíčku.

- Výstroj mohou středočeským záchranářům jiní závidět – jestliže jsou na obrázcích ze zahraničí často vidět overaly bez kapuce, s odkrytým krkem, bez ochrany obuvi a s rukávy volně přehrnutými přes jedny rukavice.

- Na středočeské záchrance ještě nenastala situace, že by posádka ochranu neměla k dispozici – nebo že by po použití této ochrany nedostala ze skladu novou.

- Při ošetření pro jinou diagnózu než Covid-19 by záchranáři pacienta měli předem vyzvat k nasazení roušky (a také přítomné členy rodiny či další lidi vyzvat k odchodu či k nasazení roušky nebo improvizované náhrady. Respirátor FFP3 z balíčku pak nakonec použít v odůvodněných a jinak neřešitelných případech.

- Odborová organizace situaci nadále monitoruje a je prakticky v permanentním kontaktu s vedením záchranky i s koordinátorem pro Covid-19. Většina zaměstnanců jsou spolehliví, na stres zvyklí profesionálové, nepodléhající zmatku ani panice. Pacienti se na ně mohou spolehnout.


Zdroj: Jiří Havlovic, lékař středočeské záchranky a předseda její odborové organizace