Aplikace má nejen informovat veřejnost o otázkách ochrany ovzduší, ale také posloužit při práci samotným úředníkům. I proto nechali pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství zapracovat do mapy třeba i odkazy na rozhodnutí o povolení provozu či údaje o tom, kdo a kdy žádost o povolení vyřizoval. Koneckonců – i to může být zajímavé rovněž pro leckterého laického zájemce.

Nových doplnění se dočkaly také již existující a používané mapy. Nejnověji byly aktualizovány mapové podklady nazvané Cyklokoncepce pro období 2017 – 2023, kde se objevilo červeno-zelené orámování hlavního města. Krajští informatici totiž podle dat poskytnutých odborem dopravy přidali novou vrstvu podkladů Styčné body s Prahou.

Nově doplněné hodnoty lze vyčíst také z mapy Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde se podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu objevily roční koncentrace za rok 2018 a pětiletý průměr pro období 2014 – 2018. Taká mapa Kůrovec ve Středočeském kraji obsahuje nové hodnoty, poskytnuté státním podnikem Lesy ČR.