„Investujeme do nich čím dál víc peněz,“ připomněla rozsáhlé opravy silnic a jejich mostů. Bohužel se to neobejde bez omezení, uzavírek a objížděk – a ty jsou důvodem, proč občané reptají. Plošná oprava se však jinak udělat nedá. A právě slušný stav silnic hejtmanka považuje za základ dalšího rozvoje středních Čech. „Aby se občané dokázali dostat do míst, kam potřebují, až by se jim cokoli přihodilo – nebo upadlo kolo,“ konstatovala v nadsázce.

Doprava se stala jedním z hlavních témat úterní panelové diskuse za účasti hostů z podnikatelského prostředí v prostorách Občanské plovárny v centru Prahy, k níž vedle hejtmanky přijali pozvání také představitelé Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – a rovněž Arnošt Marks z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, zastupující Středočeské inovační centrum (SIC), a Jaroslav Joch z Ústavu termodynamiky Akademie věd ČR. Jejich účast předznamenala další téma: inovace a podpora podnikání.

V této souvislosti David Martinek ze společnosti ČEZ ESCO, zástupce generálního partnera setkání s hejtmankou, připomněl třeba i oblast energetických úspor v obcích, jíž předvídá velký rozvoj. Hejtmanka nato zmínila své jednání s nejvyšším vedením Skupiny ČEZ; mimo jiné o možnosti, že by se firma podílela na některých projektech SIC. „Generální ředitel Daniel Beneš chválil, že jsme aktivní, upozornila na rozsáhlé přípravy úsporných projektů pro budovy kraje a jeho příspěvkových organizací. Připomněla, že u malých objektů to příliš dobře nevychází. „Ale máme hodně velkých,“ poznamenala.

Živnostník Miloslav Hrabák z Příbrami, který je klempířem a pokrývačem, jenž také vychoval řadu mladých řemeslníků, se zase zajímal o plány na oživení učilišť. To Jermanová považuje za základ reformy středního školství v kraji – a jde také o přání hospodářské komory i podnikatelských sdružení. Změny se chystají pro příští volební období – a to prý tak, „aby měly hlavu a patu“.

Ale nebudou bezbolestné: některé školy zaniknou. Hrabák také navrhl, že by možnost udělat si výuční list mohla být nabídnuta zahraničním pracovníkům, kteří často nemají žádnou kvalifikaci. To je podle hejtmanky věcí zaměstnavatelů. „Pokud bude poptávka, my se bránit nebudeme – ale je také otázka, kdo to zaplatí,“ upozornila.