Vodu z jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí kontrolují hydrogeologové, pracovníci provozu, dispečeři centrálního dispečinku, akreditovaná laboratoř pitných vod a na závěr právě i hejno pstruhů.

„Pstruzi duhoví hlídají kvalitu vody, která natéká z pramenišť Řepínský důl a Mělnická Vrutice,“ uvedl vedoucí areálu čerpací stanice Mělnická Vrutice Václav Jásek ze společnosti Středočeské vodárny a připomněl výjimečnou citlivost těchto ryb. „Pstruhům se nelíbí třeba ani chlór ve vodě, byť i v těch nejmenších koncentracích,“ vysvětlil.

Obě nádrže, kde jsou pstruzi duhoví chováni, jsou 24 hodin denně sledovány na centrálním dispečinku vodáren. Zdejší ryby musí mít správný stravovací režim. Nesmí se překrmovat, protože pak jsou líné na pohyb. Ačkoliv to zní lehce komicky, dopad jejich lenosti by mohl být velmi vážný. Pracovník dispečinku by ji totiž v krajním případě mohl chybně vyhodnotit a vlivem toho aktivovat havarijní plán pro mimořádné události a závažné havárie.

V této důležité službě bývají pstruzi zhruba rok. Když pak dorostou do určité délky, jsou vyměněni za mladší jedince. „Stávající ryby přesuneme do našeho jezírka, které se nachází v areálu čerpací stanice. Zde dožívají svůj rybí život a někteří se stanou potravou pro volavku, která do těchto končin pravidelně zalétá,“ podotkl Václav Jásek a zdůraznil, že za celou dobu existence jímacího území nedošlo ke kontaminaci podzemních vod a pstruzi tedy nikdy havarijní plán nespustili.

O jímacím území
• Jímací území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí je dlouhé přibližně 9 kilometrů a náleží k němu 200 kilometrů čtverečních rozsáhlá pásma ochrany podzemních vod
• Nachází se zde dohromady 51 vrtů. Vlastnická společnost Vodárny Kladno – Mělník jich aktuálně využívá 41 vrtů
• Oblast byla známa již v 19. století. Velký pramen v Mělnické Vrutici byl při své vydatnost až 250 litrů za vteřinu největším pramenem v Čechách.
• Dnes je jímací území nejvýznamnějším zdrojem vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Mělník – Kralupy) a podílí se na zásobování téměř 300 tisíc odběratelů pitnou vodou
• Součástí území je i čerpací stanice z roku 1969, která nyní prochází částečnou rekonstrukcí. Ta spočívá zejména v obměně čerpací techniky, trubních rozvodů, trafostanice s rozvodnou vysokého a nízkého napětí a řídícího systému. Práce, které probíhají za plného provozu, by měly být hotové na podzim 2022. Modernizace vyjde na téměř 55 milionů korun, financují ji ze svých prostředků Vodárny Kladno – Mělník