Předpokládá, že bude fungovat především v roli prostředníka, který dokáže najít cestu, jak se domluvit, a pomáhat tak mírnit napětí. Stát se jakýmsi nárazníkem a mediátorem mezi krajským úřadem, samosprávou a občanem.

Nemůže však řešit témata, jež jsou otázkou pro právníky, přezkoumávat stavební řízení, územní řízení či třeba rozhodnutí odboru životního prostředí. I zde má však možnost pomoci: záležitost předat těm správným lidem – a následně se zajímat o to, jak se věci hýbou. Krajský úřad má ostatně oddělení stížností, jichž přichází přes dva tisíce ročně.

Slušnost jako povinnost

Za svou parketu také Švadlena považuje úsilí o to, aby se krajští úředníci chovali lidem pěkně. Ano, slušnost by měla být samozřejmost – on se to však chce snažit zavést jako povinnost: chce se podílet na přípravě návrhu etického kodexu, který by se po schválení měl stát závazný. Je to ostatně třeba, ukazují prý stížnosti na jednání úředníků.

Kontaktovat krajského ombudsmana je nyní nejsnazší e-mailem – na adrese svadlena@kr-s.cz. Brzy by také z prvotních zkušeností mělo vyplynout určení úředních hodin, během nichž bude k zastižení v kanceláři na krajském úřadu. O tom všem by se lidé měli dozvědět jak na krajském webu, tak prostřednictvím svých radnic.

Vysedávat za stolem zbytečně nicméně Švadlena neplánuje; témata pro svou činnost chce sám aktivně vyhledávat, a to díky kontaktu s lidmi. „Budu jezdit po kraji a sbírat podněty či stížnosti starostů obcí i občanů; prostě každého, kdo bude mít zájem se mnou hovořit,“ nastínil svoji představu. S tím, že nemá problém za lidmi dojet. A což třeba možnost posedět s ombudsmanem u sklenice piva? Prý skvělý nápad; jezdí přece i veřejná doprava. Koneckonců – v autě je mu poněkud těsno; měří totiž 205 centimetrů…

Kandidátů bylo několik

V souvislosti nástupem nového ombudsmana kraje se jistě objeví úvahy: Švadlena byl místostarostou Benešova za ANO. Zasedal v městské radě společně se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou ze stejného hnutí – a po komunálních volbách už tento post nemá…

On však vrtí hlavou: tahle cesta ho na krajský úřad nepřivedla. „Já ten plat nepotřebuji: mám starobní důchod a příjmy z podnikání,“ odkázal na fakt, že kdysi, po návratu z emigrace v Kanadě, vytvořil dodnes fungující distribuční síť výrobků z aloe vera.

„Když bylo v lednu vypsáno výběrové řízení, řekl jsem si, že bych mohl pomoci a uplatnit své zkušenosti z jednání s lidmi,“ vysvětlil Deníku své pohnutky. Rozhodně prý nebyl jediným uchazečem: u výběrové komise se v březnu střídal s jiným kandidátem – a rozhodnutí se pak dočkal později, než se předpokládalo: další z přihlášených utrpěla úraz a bylo třeba počkat do dubna, než bude moci přijít k pohovoru.

Ombudsman Středočeského kraje
- Přijímá a vyřizuje podněty k činnosti kraje a jím založených nebo zřízených organizací (především v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, dopravy a kultury)

- Vystupuje v roli mediátora mezi stěžovatelem a subjektem, na nějž byl podán podnět

- Provádí vlastní šetření a na základě podnětů navrhuje kontrolním orgánům kraje konkrétní kontroly

- Pomáhá občanům kraje při podávání stížností při výkonu samosprávné činnosti územních samosprávných celků a jimi řízených organizací v rámci kraje

- Zajišťuje dialog mezi radou kraje a občany

- Je oprávněn doporučit řediteli krajského úřadu vydání, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu

- Komunikuje s Kanceláří veřejného ochránce práv, týkají-li se stížnosti a jeho šetření krajského úřadu nebo organizací kraje

Zdroj: krajský ombudsman Jiří Švadlena