Inovační vouchery dokážou ve středních Čechách významně probouzet zájem o inovace a výsledky práce výzkumných kapacit, připomněla ve středu ředitelka SIC Rut Bízková. „Jsem ráda, že SIC hraje v této oblasti významnou roli,“ konstatovala.

Jednání rady se však nezaměřovalo jen na sféru spolupráce mezi podniky a výzkumníky či vědci. Inovační vouchery má doplňovat ještě program kreativních voucherů Středočeského kraje – přičemž v tomto případě půjde o spolupráci malých a středních podniků s kreativci. S tvůrčími lidmi z nejrůznějších odvětví: od designérů přes grafiky až po kameramany. „Kreativní vouchery podporují konkurenceschopnost regionálních firem díky zlepšení vizuální stránky,“ konstatovala Bízková. Potvrdila současně starou pravdu, že „obal prodává“, stejně jako význam nových trendů kladoucích důraz na vizuální styl, když v té souvislosti zmínila schopnost uplatnit se na trhu.

Krajská rada pro konkurenceschopnost se na svém posledním jednání věnovala také podpoře strategických projektů a jejich přípravě k uskutečnění prostřednictvím programu Smart Akcelerátor – Asistence. Z něj se zaměřila na přípravu projektu Aqua Res Publica – Voda věc veřejná zabývající se problematikou znečištění vod. Schválila pro něj i financování. 

Moderní vize probírají politici, výzkumníci, vědci i manažeři
Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje působí jako poradní orgán středočeských radních v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu. Vedle politiků zastupujících regionální samosprávu v ní působí zástupci významných firem kladoucích důraz na inovace, ale i výzkumných organizací a akademických institucí, stejně jako organizací, které se v rámci kraje věnují podpoře inovací. Společně se SIC – Středočeským inovačním centrem, které kraj zřídil jako spolek – pomáhá rada pro konkurenceschopnost naplňovat Regionální inovační strategii. 

Bezmála tři desítky členů rady se scházejí nejméně dvakrát ročně. Zasedání na sklonku ledna bylo již dvanácté. Další schůze se plánuje na červen.

Členové Rady pro konkurenceschopnost:

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) Středočeský kraj
Ing. Věslav Michalik, CSc. (STAN) Středočeský kraj
Mgr. Karel Horčička (ČSSD) Středočeský kraj
Václav Michl (ODS) Středočeský kraj
Mgr. Michal Kadera, LL.M. Škoda Auto a.s.
Ing. Jaroslav Bárta APEX spol. s r. o.
Ing. Karel Křížek, MBA Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
Mgr. Ivo Hain VTP SVÚM a.s. Čelákovice
Ing. Aleš Hála Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v .i.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. České vysoké učení technické v Praze
Prof. Mudr. Cyril Höschl Drsc. Frcpsych. Národní ústav duševního zdraví
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, v. v. i., BIOCEV
Ing. Josef Kadlec Wikov Sázavan s.r.o.
Tomáš Lapáček Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Pavel Vybíral Polabské mlékárny a. s.
Ing. Stanislav Janáč Slovácké strojírny a. s.
František Hruška Jawa Moto s. r. o.
Ing. Karel Pavlíček, MBA Spolana, a. s.
Ing. Adam Topol TopolWater, s. r. o.
Ing. Rut Bízková Středočeské inovační centrum, spolek
Ing. Milan Petrák Technopark Kralupy
Ing. Jiří Plešek Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, v. v. i.
Ing. Andrej Chrzanowski CARDAM s. r. o.
Ing. Tomáš Přibyl European Cyber Security Excellence Center, z. s.
Petr Milata BEZNOSKA, s. r. o.
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze

Zdroj: https://s-ic.cz/cs/region/rada-konkurenceschopnost-stredoceskeho-kraje