Tyto plány prozrazují nově schválené dotační programy kraje, v jejichž rámci organizace působící v této oblasti budou moci žádat o peníze počátkem srpna. K rozdělení je připraveno přes 25 milionů korun. Větší díl z nachystaných peněz – konkrétně o 15,6 milionu – je určen na financování sociální části činnosti center duševního zdraví; s deseti miliony se pak počítá na rozšíření kapacit sociálních služeb.

Od závislostí po demenci

Centra duševního zdraví, jež ve středních Čechách aktuálně působí tři, vlastně fungují jako mezičlánek mezi péčí ambulantní (či přesněji primární) a lůžkovou péčí v léčebně. Peníze připravené na dotace mají prohloubit nabídku určenou lidem v rozmanitých situacích: od dětí po lidi s demencí, což však rozhodně nemusejí být jen občané v seniorském věku – a také pro klienty bojující se závislostmi či s nařízeným ochranným léčením.

Dotační peníze mají především pomoci k rozvoji sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním, konkrétně rozšíření poskytované zdravotní pomoci o přesah do oblasti sociálních aktivit. Právě vzájemná kombinace působení v obou rovinách vede k lepším výsledkům. Krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) k tomu uvedl, že cílem je zabezpečit poskytování sociální části k již existujícím zdravotně-sociálním službám v oblasti duševního zdraví. „Prostřednictvím dotačního programu chceme podpořit další rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním ve Středočeském kraji,“ konstatoval s důrazem na to, že konkrétním klientům z řad zmiňovaných cílových skupin musí být v rámci podpory z dotačního programu programu poskytována centrem duševního zdraví současně zdravotní i sociální část služby.

Zajistit nejpotřebnější služby

Hrabánek připomíná, že nabídka pomoci je v oblasti sociálních rozmanitá: jde například o sociální prevenci, odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi či seniory nebo lidi s handicapem – ale také fungují kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo raná péče. Patří sem ale i pobytové sociální služby, stejně jako fungující osobní asistence nebo tísňová péče. „Skutečný rozsah sociálních služeb je mnohem širší,“ upozornil radní.

Připomněl, že deset milionů korun je určeno na úpravy kapacity poskytovatelů sociálních služeb – a mimo jiné reaguje na situaci, že se objem peněz vyčleněných na provoz jejich sítě snížil proti loňsku zhruba o pětinu. Cílem je tak podle údajů krajského úřadu zajistit dostupnost služeb – a to zvláště s důrazem na ty, které se jeví jako nejpotřebnější. „Počítáme s navýšením kapacit u terénních a ambulantních služeb, u kterých byla identifikována nejvyšší míra potřebnosti. Konkrétně dojde k navýšení o 20 úvazků přímé péče a 4000 hodin přímé péče u služby osobní asistence,“ upřesnil Hrabánek.