I když se listopadové oslavy většinou soustředí na 30. výročí sametové revoluce, kraj chce zdůraznit také jiné kulatiny – ostatně jde o výročí, která revoluční dění předznamenala.

Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ, jež radní pro oblast kultury Karel Horčička (ČSSD) pověřil přípravou pamětních ražeb, Deníku sdělila, že avers neboli líc zobrazuje studenta Jana Opletala jako připomenutí 80. výročí perzekuce českých vysokých škol v roce 1939 a na reversu čili rubu se připomíná 30. výročí svatořečení Anežky České.

Odkazuje na lidovou legendu, že až se blahoslavená Anežka dočká svatořečení, české země znovu dojdou svobody. A právě to, že 12. listopadu 1989 byla Anežka svatořečena papežem Janem Pavlem II., bylo zvoleno jako symbol tohoto revolučního roku. Symboly jsou podle Horčičkových slov důležité jako připomenutí našich kořenů. „Jsem rád, že se podařilo najít symbolické vyjádření obou výjimečných dnů ve výjimečných osobnostech,“ poznamenal radní.

Autorkou pamětní mince je akademická malířka Jitka Jelínková z Kutné Hory. „Dělám návrhy mincí pro jednu firmu. Ta mě také oslovila, abych návrh pamětní mince vytvořila. Kdo má být na minci vyobrazený, byl nápad Kraje,“ prozradila Jitka Jelínková.

„Moc mě těší, že můj návrh je použit na takto výjimečnou minci,“ dodala akademická malířka. Návrhů mincí má na kontě celou řadu, ať už jde například o chrám sv. Barbory nebo katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.

Vedle sběratelských ražeb ve stříbře nabízených za 1000 Kč, o něž je podle ředitelky Bílkové podle rezervací velký zájem, lze za 80 Kč pořídit také tytéž medaile z mosazi, zasazené do barevné karty velikosti pohlednice s fólií chránící kov před oxidací. Text na kartě zároveň vysvětluje, jak to přišlo, že se pamětní ražbě potkávají Jan Opletal a sv. Anežka Česká – jako symboly listopadových událostí 1939 a 1989. Nechybí však ani citát Karla Čapka: „Pravda je víc než moc, proto je trvalá.“

Třícentimetrové medaile vyražené podle návrhů akademické malířky Jitky Jelínkové jsou k mání v sídle muzea, které je vydalo – v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem. Ražbu zajistila firma CMQC, s níž muzeum v minulosti připravilo už tři ražby. „Byla mezi nimi i pamětní mince k návštěvě papeže,“ připomněla Bílková.

Text na kartičce je středočeské pamětní ražbě
Události mívají své, často předem neočekávatelné a překvapivé, symboly. Pro 17. listopad 1939 a 1989 jsou takovými symboly Jan Opletal a svatá Anežka Česká. Potkávají se na této pamětní ražbě vydané k 80. a 30. výročí významných událostí.

1939 * 1989 * 2019

„Pravda je víc než moc, proto je trvalá.“ Karel Čapek

„Zem uprostřed Evropy vděčí za svou více než tisíciletou existenci odvaze a odhodlání celé řady jejích obyvatel. Patří jim naše úcta a uznání.

* Jan Opletal (1915 – 1939), symbol vlastenectví českého studentstva
- Absolvent gymnázia v Litovli a záložní školy pro důstojníky v Hranicích se vydal na studia medicíny do Prahy.
- 28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, probíhaly v Praze demonstrace proti již půl roku trvající nacistické okupaci a protektorátu. Zúčastnil se jich i student Jan Opletal, který byl smrtelně raněn a 11. listopadu následkům svých zranění podlehl. Následoval Opletalův pohřeb, jenž se proměnil v další manifestaci odporu proti německým nacistům.
- 17. listopadu 1939 němečtí nacisté s cílem tvrdé, exemplární odplaty uzavřeli všechny české vysoké školy, devět studentských funkcionářů bez soudu popravili a stovky studentů poslali do koncentračních táborů.
- Téhož dne o dva roky později byl v Londýně vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.

* Sv. Anežka Česká (kol. 1211 – 1282), patronka českého národa
- Vzdělaná dcera krále Přemysla Otakara I. se zřekla života v blahobytu a obětovala se ve prospěch chudých a nemocných po vzoru sv. Františka a sv. Kláry.
- Sv. Anežka Česká dala popud k založení řádu křižovníků s červenou hvězdou – jediného církevního rytířského řádu založeného v českých zemích a současně jediného mužského řádu, za jehož vznikem stála žena.
- Její osobní obětavá a upřímná pomoc druhým v nouzi byla oceňována již záhy po její smrti. Nakonec ji roku 1874 papež Pius IX. blahořečil a jen několik dní před 17. listopadem 1989 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou.
- Anežčiny prosby „otevřely“ po letech útlaku v naší zemi cestu k návratu svobody.

Zdroj: Oblastní muzeum Praha-východ