„Stavební práce na úseku u Chlumčan kompletně ukončíme v srpnu 2024,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic(ŘSD) Dana Zikešová.

Dálnice u Chlumčan, která vzniká v nové trase, roste svižným tempem. „K rychlému postupu prací nám pomáhá počasí. Na Lounsku jsou menší srážky, než jsme zvyklí v jiných částech republiky. Škody po větších deštích, které se stavbou prohnaly, se daly rychle napravit,“ sdělil vedoucí projektu stavby dálnice D7 u Chlumčan Michal Hapl ze společnosti Metrostav Infrastructure.

Podle jeho slov je na stavbě dálnice u Chlumčan nejsložitější poslední část u Loun, kde vyrůstají na několika stech metrech tři mosty a jeden propustek přes zmíněný Cítolibský potok. „Nezbývá nám tak velký manipulační prostor ke skloubení technologií pro budování mostů a násypů,“ sdělil.

Největším mostem celé stavby je ten, který překlene údolí Smolnického potoka. Jeho šest polí v celkové délce 165 metrů se bude tyčit 17 metrů nad zemí.

Velký objem prací při výstavbě dálnice přinesly zářez do terénu nad Chlumčany a naopak násypy okolo Smolnice. Zmíněný zářez má hloubku 18 metrů a v horní části šířku 120 metrů. „Díky zářezu je stavba materiálové soběstačná pro násypy, ještě zhruba sto tisíc kubíků zbude. Část pískovce odbagrovaného ze zářezu se přímo na stavbě drtí a využíváme ho jako zásypový materiál například při stavbě kanalizace. Dováží se jen materiál do konstrukčních vrstev vozovky,“ řekl Michal Hapl.

Nové mosty na D7 u Chlumčan spotřebují relativně hodně betonu, když se provádí betonáže, je ho třeba i pět set kubíků denně. Vozí se z betonárek v Lounech a Žatci. Celkem je na dálnici šest mostů, jeden, železniční na trati Louny – Slaný, vede nad ní. Celková délka mostů je 320 metrů.

S cenou 1,2 miliardy korun je úsek u Chlumčan zatím nejdražší, který se v okrese Louny na D7 staví. Za pár let by jej měla překonat přibližně stejně dlouhá část u Postoloprt, jehož součástí bude celkem 15 mostů včetně dvou přes Ohři. Cena podle projektu je dvě a půl miliardy korun, stavět by se mělo v letech 2025 až 2028. V tomto roce by měla být celá dálnice Praha – Chomutov hotová.