Tentokrát by dotace, o niž požádalo Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje, měla podpořit samotné fungování MAS a jejich drobnější aktivity, které nespadají do velkých projektů. Milion korun by krajské sdružení mělo rozdělit mezi 27 organizací, jež ve středních Čechách působí, aby získaly peníze na to, co je pro ně podstatné; často se jedná například o počiny na podporu cestovního ruchu, regionální kultury, ale třeba i o snahy spojené s využíváním moderních technologií. Zbytek dotace má krajskému sdružení posloužit na služby přispívající k podpoře regionálního rozvoje včetně organizačního zajištění.

„Poskytnutím individuální účelové neinvestiční dotace se přispěje k rozvoji a propagaci cestovního ruchu,“ potvrdil středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), že jedním z hlavních cílů je podpora turistických aktivit. Působení místních akčních skupin však oceňuje i v dalších oblastech. „Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech,“ chválí.

Více čtěte ZDE:

Příklady využití zamýšlené dotace pro místní akční skupiny:
- podpora regionálních produktů
- agroturistika
- zhotovení propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu
- spolupráce při prosazování „chytrých“ nástrojů veřejné správy (smart cities/smart villages)
- podpora přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí Středočeského kraje
- pořádání kulturních akcí, jarmarků a podobně i jejich propagace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje