Je třeba se ale mít na pozoru. Situace se totiž může zhoršit, naznačuje vedení společnosti Vodos. „Jako provozovatel v porovnání s ostatními vodohospodářskými společnostmi můžeme konstatovat, že tento počet havárií je velice příznivý," pochvaluje si trend poslední doby Luboš Haken, výrobní ředitel firmy Vodos Kolín.

Současně ale varuje, že zimní období je teprve v první polovině a problémy se tak mohou pochopitelně ještě objevit. „Dobře víme, že hlavní vlna může přijít, a to při kolísání teplot, kde dojde k pohybu podloží. To s sebou nese právě poškození vodovodních řadů a přípojek," podotkl Luboš Haken.

Bez možnosti využít cisterny

Když se přihodí v těchto dnech nějaká havárie, není podle něj nijak jednoduché zařídit dodávku vody. Mrazy totiž komplikují náhradní zásobování cisternovými vozy. Ty nemohou vodohospodáři nasadit, když teploty klesnou pod bod mrazu.

„Výtokové ventily zamrzají. Proto bychom chtěli požádat naše odběratele o možnost malého množství předzásobení vodou ve své domácnosti, hlavně za účelem spláchnutí toalet," zdůraznil výrobní ředitel Vodos Kolín.

Proč je však počet havárií v současné době nižší? „Za to musíme poděkovat i vlastníkům vodohospodářského majetku, kteří investují nemalé částky do tohoto zařízení," poznamenal Luboš Haken.

Hlásit havárie můžete na bezplatném čísle 800 050 275. „Naši dispečeři pověření řízením procesu výroby vody přijímají oznámení o havárii 24 hodin," dodává Luboš Haken.

Čtěte také: Mrazy nutí vodohospodáře k pohotovosti