Jak uvedli představitelé kraje, zpoplatnění silnic I. třídy je v pravomoci státu. Kraje přes asociací krajů řešili se státem své stanoviska a požadavky.

„Středočeský kraj navrhl tedy zpoplatnit všechny úseky silnic I. tříd vyjma silnice I/12 a úseky silnic I tříd, které dosud nebyly přeřazeny do nižších kategoriích silnic,“ vysvětlila Helena Frintová. Jedná se například o silnice s označením I/6J, I/9H, I/16H, I/18H, I/38H a I/38J. „Tyto silnice jsou vnímány již jako silnice nižší kategorie,“ vysvětlila.

Některé silnice jsou stále ale předmětem debat, zda mají být zpoplatněné. Existuje totiž obava, že řidiči budou raději využívat neplacené úseky. „Ve zpoplatnění není například silnice I/2, kde mají obce obavu o přesunu nákladní dopravy vlivem zpoplatnění paralelní silnice I/12. Silnice I/2 prochází mnoha obcemi oproti silnici I/12,“ uvedla Helena Frintová.

Středočeský kraj proto žádá o zařazení do zpoplatnění i silnice I/2 v celé její délce na území Středočeského kraje. Jak to ale dopadne, v tuto chvíli není jasné.

Co se ale změní pro řidiče, respektive obyvatele měst a obcí? Dá se tedy očekávat, že zpoplatnění silnic prvních tříd od 1. ledna 2020 zcela jistě změní situaci, kudy auta budou přes Středočeský kraj jezdit. „Vlivem zpoplatnění silnic může dojít k částečnému přesunu nákladní dopravy na silnice nižších tříd, které nejsou zpoplatněny,“ řekla Helena Frintová.

Obavy, že by se ale těžká doprava přesunula přes obce, kraj ale rozhání. Přesunu nežádoucí tranzitní kamionové dopravy chce vedení kraje zamezit pomocí dopravního značení zamezujícího tranzitní nákladní dopravu.

Důvodem pro zavádění mýta jsou pochopitelně peníze z něj plynoucí, které chce kraj investovat do opravy silnic. „Vlivem očekávaného zvýšení kamionové dopravy na krajských silnicích budeme požadovat finanční podporu státu na opravy silnic II. a III. tříd,“ podotkla.

Za současných vysokých intenzit provozu na silnicích ve Středočeském kraji, není možné vzhledem silnému opotřebení silnic, zajistit dostatek finančních prostředků na jejich opravu. Kvůli tomu je nutné získat podle slov Heleny Frintové finanční pomoc státu, kdy dojde k mírnému navýšení provozu nákladní dopravy na silnicích II. a III. tříd.

„Nákladní doprava nejvíce opotřebovává silnice, avšak její přítomnost na krajských silnicích je nutná, protože jejím prostřednictvím probíhá například zásobování regionu,“ dodala Helena Frintová.

Navrhované úseky pro zpoplatnění a finální seznam zpoplatněných silnic
Středočeský kraj v březnu letošního roku navrhoval zpoplatnit tyto úseky v souvislosti se zavedením mýta na silnicích I. třídy od 1.1.2020:
I/2 úsek Praha – hranice Stč. kraje
I/3 úsek dálnice D1 – dálnice D3
I/4 úsek dálnice D0 – hranice Stč. kraje
I/6 úsek dálnice D6 – hranice Stč. kraje
I/7 úsek dálnice D7 – hranice Stč. kraje
I/9 úsek dálnice D8 – hranice Stč. kraje
I/16 úsek silnice I/6 – hranice Stč. kraje
I/17 úsek silnice I/38 – hranice Stč. kraje
I/18 úsek silnice I/19 – silnice I/3
I/19 úsek hranice Stč. kraje – hranice Stč. kraje (na celém území Stč. kraje)
I/27 úsek hranice Stč. kraje – hranice Stč. kraje (na celém území Stč. kraje)
I/32 úsek dálnice D11 – hranice Stč. kraje
I/38 úsek hranice Stč. kraje – hranice Stč. kraje (na celém území Stč. kraje)
I/61 úsek dálnice D7 – dálnice D6
I/66 úsek silnice I/4 – silnice I/18

Projednáním návrhů na Ministerstvu dopravy vznikl návrh změny vyhlášky č. 470/2012, kterým jsou zpoplatněné úseky silnic a dálnic, kde byl stanoven skutečný rozsah zpoplatnění silniční sítě silnic I. tříd. Středočeského kraje se týká několik úseků:
I/3 Mirošovice – Mezno (stejný úsek pouze jinak nazvaný dálnice D1 – dálnice D3)
I/4 Praha – Jíloviště
I/12 Praha – Kolín
I/16 Mladá Boleslav – Úliblice
I/38 Jestřebí – Mladá Boleslav
I/38 Poděbrady – Jihlava