Účastníci měli možnost nejen vidět pravé nelítostné středověké boje, ale také rytířské turnaje, nechyběla ani oblíbená dětská bitva s hadrovými míčky a vlastnoručně vyrobenými štíty. Kromě toho byl připravený program pro děti, návštěvníci si mohli ve druhé části areálu projít dobové tržiště. Tady měli možnost nahlédnout pod ruce středověkých řemeslníků, měli také možnost si zakoupit dobové suvenýry a předměty, ale také ochutnat výtečné pokrmy.