Stavělo by se pak případně někdy v budoucnu; při vědomí toho, že příprava na vybudování přehrady trvá i dvě desetiletí.

Zadržet srážky, kde spadly

„Pokud vodu nezadržíme, odtéká, aniž bychom ji mohli využít k hospodářským potřebám,“ upozornil Toman na fakt, že vodní zdroje jsou v naší zemi, označované za „střechu Evropy", závislé výhradně na srážkách. V tom jako by mu pondělní počasí s vytrvalým deštěm přímo porozumělo… Podle ministrových slov není možné zaměřit se jen na zadržování vody v krajině, což se často zdůrazňuje, ale je nutné orientovat se i na zadržení srážkových vod jejich zachycením v dalších přehradních nádržích. „S kapacitami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit,“ poznamenal Toman. Proto je podle něj třeba rozšířit generel lokalit pro akumulaci povrchových vod o další území chráněná k tomuto účelu.

Rezervovat vhodná místa

Vybrány byly lokality s výhodným tvarem terénu, kde relativně krátká hráz na toku s dobrou kvalitou vody umožní zachytit značné zásoby – a současně jde o údolí s minimálním osídlením i hospodářskou zástavbou. Zatím se však podle sdělení mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého nic nemění na současném způsobu využívání území – a to včetně možnosti umístění staveb, jejichž případné vykoupení a odstranění by nebylo příliš náročné finančně ani technicky. „Nejde tedy o stavební uzávěru, ale o územní rezervy,“ upřesnil Bílý s tím, že toto území teprve bude ověřeno pro účel budoucího využití. Ministr Toman také připomněl, že obce s těmito záměry souhlasí. Kladné stanovisko naznačil rovněž ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Výslovně už jeho úřad kývl na Nabdín na Kladensku, kde by mohla vzniknout 89hektarová nádrž s plánovaným objemem bezmála 3,8 milionu metrů krychlových.

Toman však upozornil, že plány resortu zemědělství zaměřené na vodu v krajině počítají také s obnovou rybníků i stavbou nových, obnovou lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělením krajiny například omezením maximální velikosti polí včetně obnovy mezí. Právě po takovýchto krocích, a to v míře hojné a ještě hojnější, volají odpůrci budoucích přehrad. Tyto záměry totiž nemají jen své zastánce.

Možnosti jsou rozsáhlé

Vedle zcela nově představených plánů budoucích možných přehrad existují i ty starší. Již z dřívějška figurují v generelu obsahujícím 65 možných míst v celé republice středočeské lokality Amerika na Klabavě, Březí na Klejnárce, Doubravčany na Výrovce, Tuchoraz na Šembeře, Myslín na Skalici, Hrachov I a II Brzině, Podolí na Mastníku, Javornice na Javornici a Kleštěnice na Jalovém potoku.

Zcela aktuální jsou nicméně ve středních Čechách plány stavby dvou jiných přehrad. Jde o již reálně připravované lokality Senomaty a Šanov; v obou případech na Rakovnicku.

Lokalita Plánovaný objem Zvažovaná plocha
Hředle II  1,4 milionu metrů krychlových 16,3 hektaru
Nabdín  3,48 milionu metrů krychlových 89,0 hektaru
Chumava  4,5 milionu metrů krychlových 90,41 hektaru

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR