„Na rozhodnutí o odvolání v silniční agendě si ve Středočeském kraji počkáte i rok a půl,“ kritizuje s tím, že i když je to mnohonásobně déle, než stanoví zákon, krajský úřad situaci dlouhodobě neřeší. Rok a půl prý trvalo například vyřízení podnětu stěžovatelky, která se domáhala odstranění plotu z cesty. „Naprázdno zatím vychází i snaha ministerstva dopravy nečinnost úřadu odstranit,“ doplnila Hrazdílková s tím, že nic platné nebyly ani opakované výtky ombudsmana.

„Odbor dopravy krajského úřadu není dlouhodobě dostatečně personálně zajištěn a úřad nevyvíjí odpovídající snahu k jeho zefektivnění – na rozdíl od projednávání dopravních přestupků v odvolacím řízení, kde se ještě donedávna také potýkal s průtahy, které se mu ale povedlo odstranit. Průtahy v silniční správní agendě jsou zcela nepřiměřené a mnohonásobně překračují zákonné lhůty,“ upozornila mluvčí s dodatkem, že na rozhodnutí o přístupové komunikaci ke své nemovitosti tak vlastníci mnohdy čekají několik let.

Kancelář veřejného ochránce práv ústy Hrazdílkové připomněla, že ministerstvo dokonce musí vyplácet odškodnění za nesprávný úřední postup. Již prý uhradilo 97 050 Kč, což krajský úřad zaplatil jako regresní náhradu – a nyní projednává návrhy na zaplacení nemajetkové újmy v celkové výši 230 052 Kč.

„V průběhu šetření evidoval krajský úřad více než sto nevyřízených spisů v odvolacích řízeních, které byly v průtazích, a neměl jasnou koncepci, jak situaci řešit. Průtahových spisů za celou dobu šetření neubylo, naopak jich krajský úřad v lednu 2019 evidoval 125,“ uvedla Hrazdílková. Není to pravda, ohradil se v úterý krajský úřad. Trvá na tom, že od počátku letošního roku se situace výrazně zlepšila – a díky posílení týmu počet nevyřízených podání starších dvou měsíců klesá. „K 31. 12. 2018 jich bylo evidováno 104 a – k dnešnímu dni již bylo vyřízeno 39 z nich. Tudíž jich zbývá k vyřešení 65,“ sdělila Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Letos od počátku ledna pak na krajský úřad došlo 33 odvolání na úseku silničního hospodářství, z nichž už je 14 podání vyřízeno a zbývá jich 19. „I to svědčí o výrazném urychlení,“ zdůraznila Frintová.

Zlepšení pomohlo získání nových odborných zaměstnanců, což podle vyjádření vedoucího odboru dopravy Zdeňka Škalouda není jednoduché. „Do výběrových řízení se často hlásili uchazeči, kteří nesplňovali podmínky pro výkon takto specializovaných činností – a nezřídka se stalo, že se nepřihlásil ani jeden uchazeč,“ upozornil, že někdy trvá i rok, než se úřadu podaří získat osobu s žádanou kvalifikací pro výkon této činnosti v rámci výkonu státní správy.

Nyní jsou dva pracovníci vyčleněni výhradně na vedení zdlouhavých odvolacích řízení na úseku silničního hospodářství – a touto agendou jsou navíc kumulovaně pověřeni další tři zaměstnanci, kteří primárně vyřizují podání v prvním stupni. „V dubnu pak byl převeden na vyřizování této agendy ještě jeden pracovník, takže celkem jich má odbor dopravy pro rozhodování v odvolací agendě šest,“ uvedla Frintová.

Za krajský úřad také upozornila, že ministerstvo dopravy nikdy ve vztahu k zdlouhavému rozhodování v odvolacím řízení v oblasti silničního hospodářství nevyužilo možností ochrany před nečinností tím, že by věc převzalo a rozhodlo samo nebo by rozhodnutím pověřilo jiný krajský úřad. Jen konstatovalo, že je problém.

Tisková zpráva ombudsmana ZDE: 

Tisková zpráva KÚ Středočeského kraje ZDE:

Má větší váhu názor ombudsmanky, nebo stanovisko soudu?
Takzvaný úřednický ping-pong, tedy praxe, kdy krajské úřady opakovaně ruší rozhodnutí silničních správních úřadů na radnicích obcí s rozšířenou působností a vrací jim věc k novému projednání, přispívá k nekonečnému prodlužování sporů. V minulosti to s kritickým hodnocením opakoval zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček – a vytýkal to i Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Nelíbí se mu, že úřad opakovaně ruší prvostupňová rozhodnutí, aniž by přitom jasně a srozumitelně formuloval svůj závazný právní názor. Prvostupňový silniční správní úřad v důsledku toho své pochybení nenapraví, což vede k dalšímu odvolání – a novému rušení rozhodnutí. Zástupce ombudsmanky doporučoval, aby krajský úřad všechna napadená rozhodnutí automaticky nerušil a nevracel k novému projednání, ale rozhodl sám.
V souvislosti s touto praxí aktuální tisková zpráva Kanceláře veřejného ochránce práv výslovně zmiňuje středočeský krajský úřad – a to v jednoznačně nelichotivých souvislostech. Připomíná, že úřednické „pinkání“ má podíl na celkové nepřiměřené délce řízení ve Středočeském kraji. „Pokud je věc ze spisu jasná a nepanují zde žádné pochybnosti, například není třeba doplnit dokazování, může krajský úřad přijmout své vlastní právní závěry – třebas i odlišné od prvostupňového orgánu. Změnou rozhodnutí efektivněji docílí prosazení svého právního názoru a ukončí správní řízení,“ míří z Brna do Prahy rady úřadu ombudsmanky. S dodatkem, že neúspěšným účastníkům řízení to současně umožní využít právo napadnout rozhodnutí správní žalobou. „Takový postup úřadů potvrdil jako správný a efektivní i Nejvyšší správní soud. Zastaví se tím „kolotoč“ odvolání – a úřad navíc nebude zatížen množstvím vracejících se spisů,“ konstatuje tisková zpráva.
Proti hodnocení, že na nepřiměřené délce odvolacích řízení na středočeském krajském úřadu se negativně projevuje takzvaný úřednický ping-pong, se „kraj“ v úterý ohradil. Trvá na tom, že tím, kdo věci dělá špatně, jsou jiní. „Průtahy jsou způsobeny zejména nekvalitní prací úřadů, jejichž činnost krajský úřad přezkoumává,“ stojí ve vyjádření vyvěšeném na webu kraje. „V minulosti se také stalo, že postup doporučovaný kanceláří ombudsmanky byl krajskému úřadu ze strany soudu vytknut. Je tedy otázkou, jakým právním názorem se má úřad řídit. Zda ombudsmana, či soudu,“ uvádí doslova.