Jedná se o investice předem plánované, jež byly dosud zařazeny do takzvaného zásobníku projektů. Ten představuje seznam akcí připravených k realizaci, až se na jejich uskutečnění najdou peníze (a také nastanou vhodné podmínky k uskutečnění).

Představitelé hejtmanství už od loňského podzimu opakují, že pro letošní rok nepočítají s tím, že by tak jako v minulých letech měl kraj nemocnicím posílat peníze na zajištění běžného provozu; v tomto ohledu očekávají, že vedení nemocnic bude schopno dosáhnout vyrovnaného hospodaření. To nyní opětovně potvrzuje radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Stále podle jeho slov platí, že kraj má peníze pro nemocnice připravené – avšak na rozdíl od minulosti dává přednost investicím. Jinými slovy: penězům na rozvoj místo financování spotřeby. „Kraj tak může více investovat do zlepšení podmínek pro pacienty i personál, do nových přístrojů a do úspor energií,“ vysvětlil Bezděk, jaké výdaje mají nyní přednost.

Nově doporučované investice do krajských nemocnic

* Oblastní nemocnice Kladno:

- Vybudování oddělení následné intenzivní péče

+ Sloužit má dlouhodobě hospitalizovaným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci zdravotního stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronického onemocnění, avšak nadále je třeba zajišťovat podporu základních životních funkcí – nemocnice počítá se zřízením osmi nových lůžek

+ Výše investiční dotace dosahuje 8 milionů korun, přičemž tyto peníze mají posloužit ke krytí veškerých nákladů (od pořízení dokumentace pro zadání stavby přes vlastní přestavbu až po vybavení pokojů)

* Oblastní nemocnice Kolín:

- Rekonstrukce čtvrtého a pátého nadzemního podlaží objektu gynekologie

+ V části pavilonu chystá nemocnice rekonstrukci včetně obnovy stoupaček, nového vytápění, vzduchotechniky, rozvodu medicinálních plynů, elektřiny, komunikace sestra-pacient a dalších elektronických systémů (kontrola vstupu, požární signalizace); počítá se ale i s přestavbou části novorozeneckého oddělení v pátém patře

+ Celkové předpokládané náklady dosahují 25,9 milionu korun, z čehož investiční dotace kraje má dosáhnout 10 milionu korun (15,9 milionu by nemocnice měla hradit z vlastních zdrojů)

* Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav:

- Modernizace protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

+ Původně byla záchytka umístěna v přízemí objektu spojovací chodby společně se šatnami nemocničních řidičů, po stavebních úpravách v roce 2008 však musely následovat další zásahy – jak kvůli nové vyhlášce o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení, tak s ohledem na zajištění lepších podmínek pro zaměstnance; po přestěhování šatny řidičů se záchytná stanice upravuje, aby vyhovovala aktuálně požadovaným parametrům a potřebnému počtu míst

+ Celkové náklady dosahují 7,2 milionu korun; z čehož dotace z rozpočtu kraje představuje 5,9 milionu korun (a z vlastních zdrojů má nemocnice zaplatit 1,2 milionu); již loni nemocnice vyčerpala dotaci ve výši 2,5 milionu korun a letos má následovat dalších 3,4 milionu

- Rekonstrukce a modernizace centrálních operačních sálů

+ Modernizaci centrálních operačních sálů provede nemocnice za provozu – chystají se stavební úpravy nezbytné pro zajištění dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a také částečná obnova mobiliáře, který je nyní v havarijním stavu

+ Celkové předpokládané náklady dosahují 7,8 milionu korun; z toho investiční dotace z rozpočtu kraje představuje 6,5 milionu (a z vlastních zdrojů nemocnice uhradí 1,365 milionu)

* Oblastní nemocnice Příbram:

- Zdravotnická technologie pro gynekologické oddělení

+ Jedná se o dodávku zdravotnické technologie a nábytku pro gynekologické oddělení v návaznosti stavební rekonstrukci křídla D4 monobloku příbramské nemocnice

+ Celkové předpokládané náklady činí 20 milionů korun; z toho investiční dotace z rozpočtu kraje má dosáhnout 10 milionů (a z vlastních zdrojů má nemocnice hradit 10 milionů)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje