V téhle obyčejné venkovské škole totiž vymýšlejí neobyčejné věci, aby výuka děti bavila a rodiče byli spokojeni. Do zmíněné tělesné výchovy například zapojili mladé kluky, kteří jezdí na skatech, a žáci místo na nudné žebřiny chodí na parkur. Jsou nadšení, protože je to něco jiného a z pohybu mají radost.

„Nebojujeme se zřizovatelem, rodiči, neziskovkami, ale spolupracujeme s nimi, vzájemně se od sebe učíme. A dětem nabízíme to, v čem by mohly být úspěšné,“ vysvětluje Erbeková.

 Před osmi lety například přemýšleli, jak to zařídit, aby děti neodcházely do atraktivních škol v Praze nebo na víceletá gymnázia. Přišli proto s nápadem, že v jedné ze dvou paralelních tříd budou mít víc hodin angličtiny a přidají druhý jazyk. Zabralo to, děti zůstávaly. Když pak chtěli něco navíc i zbylí žáci, vznikla před třemi roky talentová víceoborová třída.

„Zapojili jsme rodiče, odborníky z praxe, takže každý půlrok si žáci mohou vybrat nějaký nový směr, třeba robotiku nebo práci se dřevem,“ popisuje Marcela Erbeková. Dodává přitom, že nejde o nic převratného, co by nemohla dělat každá škola.

Dodat chuť ostatním

Tento její názor měl odezvu i mezi ostatními účastníky setkání několik desítek učitelů, ředitelů, psychologů, speciálních pedagogů a studentů na celodenní akci organizace Adato Paradigma.

Ředitel ZŠ a MŠ Chraštice Karel Derfl například uvedl, že rodiče ani tak nevolají po experimentech, ale především po kvalitě. „Alternativní školy, o nichž se hodně mluví, jsou vlastně úplně normální, až na to, že v nich všechno funguje: dobré školní klima, spolupráce s rodiči, supervizoři a mentoři pro nováčky, sebevzdělávání, výuka v malých skupinách. Důležité je vědět, jak předat chuť něco dělat těm, kteří ji nemají,“ uvedl. Učitelé si během dne předávali zkušenosti, podněty a také přednesli závěrečné výstupy svých tvůrčích dílen.

Změna je nutná

„Už ve druhém ročníku na gymnáziu jsme se spolužákem kritizovali některé věci, nelogický rozvrh, nudný výklad. Způsob vyučování na českých školách potřebuje změnu,“ myslí si účastník setkání Kryštof Kozač, letošní maturant na Gymnáziu Přípotoční v Praze.

Podle něj je třeba soustředit se na tři základní věci: definovat profil absolventa (všeobecně vzdělaný člověk s rozhledem, rétorickými schopnostmi a zdravým sebevědomím, nikoli automat na faktografii), nově určit obsah učiva a jinak nastavit zkoušky (testovat podle oblastí a přidělovat body, aby se jasně oddělili žáci se schopnostmi pro ten který obor, jemuž se budou věnovat).

Kryštof chce o dané problematice po maturitě napsat knížku. I když nehodlá studovat pedagogiku, dál se chce této oblasti věnovat.

Kromě jiného to má v krvi, neboť jeho matka Olga Kozačová je zástupkyní ředitele v ZŠ Světice, další pozoruhodné základní škole, kde to dělají nápaditě.