Zájemci se počítali na stovky – a rozhodně se nepřišli podívat jenom zaměstnanci úřadu a návštěvníci seminářů, které se zrovna v budově odehrávaly.

Chodby i zasedací místnosti v prvním patře – a letos také prostory klubu zastupitelů za ANO – hostily tradiční akci, na níž své výrobky představují klienti domovů seniorů a dalších zařízení poskytujících sociální služby. Tradiční akce se koná již 15 let. Původně prezentovaly svoji činnost jen příspěvkové organizace kraje; od roku 2004 jsou zvány také nestátní neziskové organizace. Krajské příspěvkovky nicméně jasně převažují: z 57 vystavovatelů jich bylo 48. Z tržeb za prodané výrobky bude nakoupen materiál pro další tvorbu.

Ručně vyrobené předměty, z nichž každý je stoprocentně originálem, přišli obhlédnout i odnést si domů nejen zaměstnanci kraje, ale i lidé z různých koutů regionu. Někdy s sebou vzali i děti – přičemž Deník zaslechl, jak dvě maminky promlouvaly ke svým dcerám. Shodou okolností to v obou případech bylo u prezentací organizací ze Sedlčan. Tamější Mela zjevně okouzlila malou holčičku textilními figurkami. „Ty by sis vzala všechno, broučku,“ vracela maminka zpět na pult jedno zvířátko za druhým. O kus dál, u zástupců Domova Sedlčany, zase vybírala o dost větší slečna pro rodinu adventní věnec. „Támhleten se ti určitě líbí víc,“ nenápadně usměrňovala maminka volbu podle svých představ.

Nadšena úspěšným předvánočním setkáváním na chodbách krajského úřadu je radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Málokdy se stane, že tak přirozeně dojde k setkání poskytovatelů sociálních služeb, jejich klientů a široké veřejnosti,“ ocenila. Jedním dechem připomněla, že vlastně jde i osvětovou činnost: „Lidé mají možnost vidět, co všechno se v našich domovech s klienty podniká; jak jsou šikovní, milí, komunikativní. To samé se týká i personálu.“

Jako zajímavé setkání hodnotí předvánoční výstavu na krajském úřadu klientka Domova seniorů TGM v Berouně Hana Vrbská, s níž Deník hovořil při podobné příležitosti už v březnu – na velikonoční výstavě. Zážitkem – to už ale nikoli příjemným – pro ni byla i jízda autem v ranní špičce do Prahy. „Strašná cesta; jet v sedm ráno je hrozné. Samá zácpa,“ zhodnotila.

Mimochodem – zrovna v berounském domově podobný jarmark organizují ve čtvrtek odpoledne.