Středočeský kraj se připojil k Memorandu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Eduzměna – Model regionální podpory vzdělávání.

Slavnostního podpisu memoranda se v kutnohorské galerii GASK ve čtvrtek zúčastnili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (za ANO), hejtmanka Petra Pecková, krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (oba za STAN) – a nechyběli ani zástupce Nadačního fondu Eduzměna, města Kutná Hora a další hosté, vypočetla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Klíčovou roli hraje Nadační fond Eduzměna, který vznikl s cílem zmodernizovat české školství. Cílem je připravit systémovou změnu vzdělávacího systému, jež „zapojí do hry“ všechny, kteří se na něm mohou, mají a musí podílet: nejen ředitele, učitele a děti, ale také rodiče i zřizovatele škol.

Během let 2020 až 2024 má dojít na vytváření podmínek, které ověří efektivní model podpory rozvoje kvality škol v regionu, uvedla Frintová. Testovat se vše má právě na Kutnohorsku, kde se regionálním partnerem stala Místní akční skupina Lípa pro venkov – a významná je i pozice města.

Od roku 2025 by se měl vyzkoušený model začít rozšiřovat do celé republiky. Cílem je dosáhnout toho, aby se žáci zlepšili v dovednostech, aktivitě, schopnosti řešit problémy i samotném vztahu k učení a škole. A mimo jiné by projekt také měl přispět k vyrovnávání rozdílné úrovně jednotlivých škol.

Kraj se hlásí ke svému dílu práce, připomněl ve čtvrtek radní Vácha. „V memorandu se zavazujeme podporovat projekt Eduzměna z pozice kraje a zřizovatele školských zařízení,“ uvedl. „Budeme především podporovat zapojování škol do projektu a vytvářet jim k tomu vhodné podmínky, případně také spolupracovat na informování o projektu,“ upřesnil.