Středočeši očekávají, že pokud se podaří prosadit spravedlivější verzi pravidel, beroucí ohled například na vývoj počtu obyvatel jednotlivých částí republiky, měly by si příjmy kraje podstatně polepšit. Navrhovaných variant řešení je několik – a právě úkolem pracovní skupiny Asociace krajů ČR je posoudit jejich přednosti i nedostatky.

V pátek získala podporu verze překládaná jako společná iniciativa Středočeského a Moravskoslezského kraje; komise se rovněž vyjadřovala k dalším variantám. O jejích stanoviscích má v příštím týdnu jednat pracovní skupina Asociace krajů ČR – a zřejmě o výsledku jednání pracovní skupiny bude řeč také na společném jednání s vládou 2. března.

Jak se asociace k věci postaví, se teprve ukáže, plyne ze slov středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta pracovní skupině předsedá. „Předpokládám, že budeme diskutovat o variantách, které vzešly z této pracovní skupiny. Možná se dohodneme, že půjde z asociace i více variant,“ odhaduje Jermanová možný vývoj. Ke společnému jednání s vládou chystanému na počátek března pak uvedla, že debatovat by se nemělo jen o rozpočtovém určení daní. „Obecně o způsobu financování krajů jako celku,“ předkládá svůj návrh.

Shoda mezi politiky je v tom, že změna je potřebná, jestliže se pravidla pro rozdělování peněz krajům po dvě desetiletá nezměnila – a to navzdory poměrně bouřlivému vývoji. Velmi výrazně přibylo obyvatel nejen ve středních Čechách, ale například i Jihomoravskému kraji. S tím jsou spojeny zvláště zvýšené nároky na zajištění dopravní obslužnosti, ale i na správu silnic, na sociální i zdravotní služby a podobně. Ve vztahu k penězům pro obce a města se již pravidla – na rozdíl od krajů – změnila.