Na otázku Deníku, zda zjištění, která jen krátce předtím prezentoval členům krajské rady Miroslav Kvapil z BDO Advisory, podněcují třeba úvahy o případných personálních změnách v příspěvkové organizaci kraje hospodařící s ročním rozpočtem převyšujícím dvě miliardy korun, zavrtěl hlavou na znamení nesouhlasu. „Audit neprokázal porušení zákona ani nařízení nebo prováděcích předpisů; to je pro mě zásadní,“ zdůraznil Petrtýl.

Otázku, zda zjištění auditorů posuzujících činnost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje v letech 2015 a 2016 potvrzují podezření z nehospodárností, či dokonce mizení peněz ve velkém, na což v minulosti upozorňovali zvláště politici z ODS, Petrtýl zatím nechal bez odpovědi. Připomněl pouze, že auditorská firma zformulovala dílčí výhrady, k nimž se nyní může vyjádřit vedení správy silnic. Teprve s tímto doplňkem předloží společnost BDO Advisory kompletní materiál krajským radním, kteří pak rozhodnou o dalším postupu. Mělo by se tak stát v polovině dubna.

Petrtýl připouští, že dílčí pochybení se mohou objevit, jestliže krajská SÚSka se 140 zaměstnanci zajišťuje správu 8625 kilometrů silnic II. a III. třídy s 1830 mosty o celkové délce 25,5 kilometru. Kvapilovo vyjádření, které médiím zprostředkovala Helena Frintová z kanceláře hejtmanky, se nicméně zdá poměrně jasné: nenašlo se nic velkého a rozhodně ne zásadního. „V objemu, v jakém jsou soutěženy veřejné zakázky na KSÚS, z předložených podkladů a závěrů nevyplývá, že došlo k porušení právních předpisů či interních norem a byly shledány pouze teoretické nedostatky,“ uvedl manažer auditorské firmy. S tím, že s ohledem na celkový počet posuzovaných zakázek na stavební práce je počet veřejných zakázek, u nichž je možné hypoteticky nalézt znaky dělení zakázky, nízký – a neidentifikuje systémovou chybu. Tomu lze rozumět tak, že auditoři neodhalili záměrné obcházení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Auditorský tým podle Kvapilových slov zkoumal nejen smlouvy na stavební práce, ale i na provádění letní a zimní údržby – a dále analyzoval nákupy, prodeje i nakládání s majetkem.

Až bude materiál auditorů k dispozici v písemné podobě, jistě se ocitne pod drobnohledem krajské opozice. Ta již při zadávání zakázky zpochybňovala kvalifikaci vybrané společnosti i údajně podezřele nízkou cenu této zakázky.


Předmět auditu v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje:
- interní procesy řízení a kontroly;
- kontrola nakládání s majetkem;
- prověření účetnictví;
- analýza procesu zadávání veřejných zakázek;
- analýza provozních nákladů a investičních výdajů, kapacit a nákladů.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje