Radní se při svém rozhodování řídili doporučením výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). „V dané lokalitě není dostatečně řešena dopravní situace,“ osvětlil Petera hlavní důvod omítnutí. Argumentů ale připomíná víc; tím dalším je kvalita ovzduší. Jde o území, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu – a při hranici imisního limitu se pohybují krátkodobé koncentrace částic polétavého prachu. Svou roli při rozhodování hrál i fakt, že oblast Růžového pole je zatížena hlukem z frekventovaných komunikací v blízkosti (Arménská, Unhošťská a Americká).

V červnu, kdy středočeští radní rovněž vydali nesouhlasné stanovisko, argumentovali velkým záborem zemědělské půdy a zhoršením dopravní situace. „Rozhodnutí vycházelo z průzkumu území, které je již dostatečně pokryto nákupními centry, ale chybí zde park a sportoviště, které byly navrženy v původním územním plánu,“ uvedl náměstek Petera.

Záměr stavby Obchodního centra Kladno:

- Novostavba obchodního centra doplněná čerpací stanicí pohonných hmot včetně výdejního místa CNG (zemního plynu pro pohon aut), automatické myčky pro osobní automobily a boxů pro ruční mytí
- Hlavní objekt je navržen jako jednopodlažní s částečným druhým nadzemním podlažím; výškový limit navrhovaného objektu činí 15 metrů
- Celková plocha areálu dosahuje 9,2 hektaru – přesně 92 445,45 metru čtverečního

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje