„Ačkoliv další přijímačky se budou konat až za necelý rok, Středočeský kraj už nyní zjišťuje zájem a preference žáků, které rozhodování o budoucím studiu teprve čeká,“ uvedla Kemrová. S dodatkem, že dotazníkové šetření se v nynějším rozsahu koná poprvé v historii. Řeč je dokonce o dvou dotaznících, které během prvního květnového týdne dostaly základní i střední školy. Jeden, se zaměřením na profesní orientaci, je určený žákům – a druhý budou vyplňovat výchovní poradci; týká se totiž kariérového poradenství.

Jak je smysl dotazníkového šetření, vysvětluje krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN): „Středočeský kraj se pokouší zjistit, o jaké profese a obory je zájem, jaké mají žáci preference, jak a jestli vůbec se liší v závislosti na území, kde se škola nachází. S tím, že získat konkrétní názory přímo „z terénu“ považuje za velmi důležité. „Pokud budou výsledky dostatečně relevantní, poslouží průzkum pro koncepční činnost ve školství,“ slibuje Vácha, že údaje z dotazníků nezapadnou. S jejich detailním vyhodnocením se počítá během prázdnin.

Výsledky napoví, jak sál s reformou

Na vyplnění dotazníků ke kariérovému poradenství mají školy čas do 12. května; názory na profesní orientaci žáků by měly soustředit do konce měsíce. Již na sklonku června by měly leccos naznačit první výsledky. Vyhodnocování však bude pokračovat. „Během prázdnin by měla být připravena analýza. Na tu budou navazovat další kroky,“ uvedla Kemrová.

Její slova potvrzuje i radní Vácha. „Rozhodně nechceme mít jen pomyslnou čárku za to, že jsme školy obeslali dotazníkem. S výsledky chceme aktivně pracovat; využijeme je pro akční plánování, pro koncepční činnost i spolupráci s institucemi, se kterými si můžeme navzájem pomoci – jako například s krajskou hospodářskou komorou,“ zdůraznil.

Jedním dechem konstatoval, že dopředu nepředjímá nic konkrétního. „Jsem zvědavý, jaké závěry z průzkumů vyplynou,“ konstatoval Vácha. Počítá s tím, že k tématu by mohla být začátkem nového školního roku uspořádána i odborná diskuse – a to právě nad výsledky dotazníkového šetření. Ty by tak mohly promluvit i do plánů na reformu středního školství ve středních Čechách, které často vyvolávají i emotivní reakce; obzvlášť v podobě nesouhlasu se slučováním škol či jejich rušením.

Jak má vypadat kariérové poradenství?
- Výchovné a kariérové poradenství má na některých školách na starosti stejný pedagog, zatímco jinde jsou tyto pozice odděleny. Dotazníky, které kraj předkládá žákům i vyučujícím, mají mimo jiné odhalit, jaký zájem o toto poradenství vlastně žáci a studenti mají. Stejně jako upřesnit způsob komunikace s rodiči či využívané možnosti spolupráce s dalšími subjekty.
- Klíčové je, aby žáci a rodiče mohli od kariérových poradců čerpat maximum informací, aby získali opravdu komplexní přehled vhodných možností a řešení. Nezřídka se stane, že dítě nastoupí na školu, kde pak není spokojené. Je tedy zájem tyto služby zkvalitnit, aby byli spokojeni jak žáci a rodiče, tak sami poradci.
Zdroj: Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu