První část vzpomínky se uskutečnila na hřbitově v Beřovicích, kde se konal pietní akt s vojenskými poctami. U rodinné hrobky se sešlo na 70 účastníků, kteří přišli uctít jeho památku. V krátkých projevech byly připomenuty význačné životní etapy Pravomila Raichla. Následovalo položení věnců a kytic. Za město Slaný položil věnec Pavel Bartoníček, člen vedení města, za Československou obec legionářskou kytici položila Eva Armeanová, členka Předsednictva republikového výboru. Pietní vzpomínka byla zakončena večerkou.

Akce dále pokračovala v Městském centru Grand ve Slaném, kde se uskutečnil komponovaný pořad věnovaný osobnosti Pravomila Raichla. Součástí programu byla prezentace knižní novinky Jaroslava Čvančary s názvem Pravomil Raichl – Život na hranici smrti. Slavnostního zahájení a moderování celé akce se ujal Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města Slaného. Vratislav Vyskočil, Raichlův přítel, jmenovitě přivítal pozvané hosty a ostatní přítomné. Po něm vystoupil Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR. Celý pořad se nesl ve znamení úcty a obdivu k Pravomilu Raichlovi.

Vzdát poctu válečnému hrdinovi přišel také Josef Fousek, kladenský zpěvák a spisovatel, který řekl, že mezi slušné lidi přišel rád. Společně o knize Jaroslava Čvančary hovořili historik plukovník generálního štábu Eduard Stehlík a historik Petr Blažek. Ocenili jeho náročnou práci. Eduard Stehlík řekl, že se hluboce klaní před autorem této význačné knihy. Petr Blažek zdůraznil, že si váží toho, že mohl napsat předmluvu ke knize a vyzdvihl mimořádnost biografie účastníka II. a III. odboje Pravomila Raichla. Kniha je zajímavá také tím, že je i o řadě dalších lidí a že obsahuje mnoho fotografií. Přináší životní osud muže v poválečné době, po roce 1948 a mapuje Mosteckou špionážní aféru.

Program dále pokračoval písní Ta naše písnička česká v podání manažera skupiny Taxmeni Ládi Císaře. Petr Bratský, mimo jiné iniciátor názvu ulice v Praze – Stodůlkách vyprávěl o seznámení s Pravomilem Raichlem v době, když zrovna přijel z Ameriky. Zmínil také jeho vztah k lovu a ke zvířatům a jeho intuici, která mu mnohokrát zachránila život. Nakladatel Michal Moravec připomněl jak na začátku 90. let se Pravomil Raichl a Jaroslav Čvančara domluvili, že vznikne kniha. Moc si rozuměli po historické i lidské stránce a kniha je toho dokladem.

Křest knihy proběhl netradičně. Jaroslav Čvančara nabral prsť na Slánské hoře, které je sopečného původu a tou byla kniha „pocukrována“. Prsť byla v zelené vojenské misce, kterou našel na Dukle. Křtu se zúčastnili Karel Křivanec a Karel Bauer, jejichž rodiny Raichlovi statečně a obětavě pomáhaly. Následoval videoklip písně Nezapomeneme skupiny Totální nasazení.

Po křtu knihy vystoupil režisér Jiří Vondrák, který řekl, že Raichl mu tak vlezl pod kůži, že na svoje náklady natočili jeho povídání. Řekl: „Mužů je spousta, ale chlapů je málo - on patřil mezi ně.“ Dokument začíná vzpomínkou na Raichlovo setkání s T. G. Masarykem a postupně představuje důležité životní mezníky. Film Navzdory osudu byl natočen v roce 2003 a v titulcích je také poděkování Československé obci legionářské.

Závěrečné slovo při vzpomínce na Pravomila Raichla měl Jaroslav Čvančara a kamarád Vratislav Vyskočil, který řekl, že Pravoš, jak mu říkal, by měl radost. Vzpomínka byla ukončena zpěvem státní hymny.

Plukovník Pravomil Raichl, válečný veterán, politický vězeň, exulant se narodil 31. ledna 1921. Jak ve škole, tak i v rodině byl vychováván vlastenecky, v duchu masarykovských tradic. Po celý život Masaryka uznával jako ideál demokracie a svobody. Vlast, to byli jeho rodiče, sestra, domov, kde měl po dlouhé generace své kořeny. Rád opakoval, že zůstal vesnickým klukem z Beřovic, miloval svou vlast a nic za to nikdy nechtěl. Když přemýšlel o smrti, přál si být pohřben v rodné zemi. Zemřel v Plzni 25. února 2002. Pohřeb se konal 6. března 2002 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích. Smuteční obřad uzavřely proslovy gen. Antonína Špačka, předsedy Československé obce legionářské, nejstaršího syna Johna a poslance Petra Bratského. Do rodinné hrobky na hřbitově v Beřovicích byla urna uložena 12. září 2002. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Plzni, Thámově ulici 628/10, na domě, kde trávil poslední týdny svého života. V roce 2006 po něm byla pojmenována ulice ve Slaném a o 4 roky později v Praze – Stodůlkách. Pojmenováním ulic se jeho jméno zapsalo do kolektivní paměti. Pravomil Raichl patřil mezi výjimečné osobnosti II. a III. odboje. Významným způsobem ovlivnil události, životy a osudy celých generací.


AUTOR: Stanislav Pítr