„Vody je nedostatek a je nekvalitní. Podle mne je v ní hodně železa. Problém s vodou se táhne už mnoho let, ještě z doby starosty Proška," uvedl k situaci nejmenovaný obyvatel Malých Přílep.

Starosta Chyňavy Václav Kšír problémy s vodou nepopírá a veřejně o nich hovoří i v místním zpravodaji.
„Už dlouhou dobu víme, že stávající zdroje vody pro Chyňavu, Malé Přílepy, Lhotku a Železnou jsou nedostačující. Vodovody jsou provozovány na výjimku, která určuje mírnější limity předepsaných hodnot," uvádí k nepříjemné situaci starosta Chyňavy.

Problémy s vodou se zastupitelé Chyňavy snaží řešit. Od roku 2007 připravuje obec vše pro stavbu nového vodovodního přivaděče, který by problémy s pitnou vodou v Chyňavě a okolních obcích vyřešil ku spokojenosti jejich obyvatel i hygieniků.

Vedení obce Chyňava každoročně žádá ministerstvo zemědělství o dotaci, ale bezúspěšně. Obec proto stavbu nového vodovodního přivaděče zahájila z vlastních finančních prostředků s tím, že během stavby požadovanou dotaci od ministerstva získá. Lhůta byla do roku 2013. 

To se nakonec podařilo a ministerstvo žádost obce akceptovalo v letošním roce. Starosta Chyňavy Václav Kšír převzal v polovině června první část rozpočtového limitu  ve výši 20 milionů korun. Ministerstvo přislíbilo, že při dodržení všech zákonných podmínek ze strany obce bude tuto stavbu financovat až do výše  pětašedesáti procent skutečných celkových finančních nákladů, a ty představují částku větší než 42 milionů korun.