Právě tato krajská příspěvková organizace, jež má organizaci veřejné dopravy na starosti (a u níž se do budoucna počítá se sloučením s obdobnou organizací hlavního města Prahy Ropid), od září převzala do své péče 11 tisíc označníků autobusových zastávek. Dosud se o ně starali pracovníci jednotlivých autobusových dopravců – a nyní „odjezdové cedule“ přešly do vlastnictví kraje.

Aktuální úkol: opravit a vylepšit

Označníky zastávek nyní čeká zmapování jejich stavu – a následně by mělo dojít i na zlepšování. „Jsem rád, že budeme mít všechny označníky v kraji pod svou kontrolou a budeme je moci sjednotit v jednotném informačním systému,“ uvedl Šponar. „Od podzimu bude probíhat jejich kompletní pasportizace – a v průběhu roku 2022 bude zahájena jejich obnova,“ upřesnil, co organizace chystá. Slibuje, že se IDSK postará, aby jejich prostřednictvím cestující dostávali maximální možnou míru informací. Pokud je někde označník zastávky v takovém stavu, který vyžaduje okamžitou opravu, na závadu vyžadující neprodlený zásah je možné upozornit e-mailem: prostřednictvím adresy oznacniky@idsk.cz.

Radní Borecký upřesnil, že označníky mají být pohledné i užitečné: výrazné, estetické – a funkční. Přičemž i on hovoří o tom, že cestujícím musí poskytnout „všechny potřebné informace“. „Kromě jízdních řádů se jedná zejména o údaje o odjezdech spojů či mimořádnostech v reálném čase; informace o tarifu a výlukách,“ naznačil radní, že zastávky by ve větší míře měly být doplněny elektronickými odjezdovými tabulemi. „V současnosti zpracováváme plán obnovy, ve kterém bychom tyto označníky měli postupně dávat do pořádku,“ konstatoval Borecký.

Obrázek autobusu není nutný

Samotný zastávkový označník je vlastně dopravní značkou. Jeho umístění i vzhled definují zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.) a technická norma (ČSN 73 6425-1). Značkou (IJ4 ve variantách „a“ až „e“, kdy „b“ má kruhové provedení) v hlavě označníku je však samotné bílé pole s modrým orámováním; bez upřesnění emblému uvnitř. Mohou se tam tedy objevovat rozmanité symboly – od hodně stylizované podoby autobusu až po věrné vyobrazení vozidla, jež bylo hojně rozšířeno v sedmdesátých letech minulého století, nebo i nápis či logo. Případně i nic: bílé pole bez dalších doplňků postačuje. Doplňkem bývají název zastávky, přehled linek – a zpravidla také jízdní řády. Navzdory drobným modernizacím se základní podoba označníku téměř nemění už po desetiletí. Nově bývají na zastávkách doplňovány zejména elektronické panely s přehledem aktuálně odjíždějících spojů a případného zpoždění.