V minulosti se už Rusalka v těchto místech hrála – to si však pamatovat může jen málokdo. Naposledy to totiž bylo v 50. letech minulého století.

Bičíková hovoří o uvedení příběhu vodní víly v krásných přírodních kulisách zámeckého parku. Přikyvuje i pěvkyně Anita Jirovská alternující společně s Eliškou Gattlingerovou roli Rusalky – a současně vedoucí asociace Opera studio Praha, která projekt pořádá ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka. „Právě tudy se Dvořák procházel, když Rusalku skládal. Slavné melodie k libretu Jaroslava Kvapila vznikaly v jeho hlavě během pravidelných procházek v parku, v lese, kde se nachází i tajuplné Rusalčino jezírko,“ připomněla. Se slovy, že to byla právě Vysoká, která dala světu Rusalku – a ta nyní dostává možnost ožít právě na tomto kouzelném místě.

Že právě zdejší kraj se svými půvaby byl inspirací, jejíž odezva zní v tónech opery, potvrzuje ředitel Památníku Antonína Dvořáka Vojtěch Poláček. „Dvořák na Vysokou jezdil pravidelně – a měl to tu moc rád. Novorenesanční zámeček, rozsáhlý park a les s jezírky, z nichž dnes jedno nese Rusalčino jméno, a obecně nádherná okolní krajina. To všechno jsou místa, která světoznámého skladatele inspirovala,“ připomněl.

Spojení zkušenosti s mládím

Po nedělní premiéře pod širým nebem, kde hlavní kulisy představují okolní prostředí v zámeckém parku a novorenesanční vila z roku 1878, se ještě v rámci programu Středočeského kulturního léta uskuteční v tomto týdnu tři reprízy: 22., 24. a 25. června (v případě odložení programu pro nepřízeň počasí by se případně mohlo hrát i v neděli 26. června). Jirovská připomíná, že zatímco dějištěm prvního dějství je jezírko a okolní stromoví, pak se diváci přesouvají k zámečku. Vstupenky v různých cenách, od 150 do 450 Kč, je možné koupit přes www.goout.cz – nebo přímo na místě v Dvořákově památníku.

Představení s hudbou v úpravě pro čtrnáctičlenný orchestr nabízí unikátní propojení renomovaných operních umělců (nejen z řad interpretů; do projektu se zapojili třeba i švýcarský dirigent Sébastien Bagnoud či zkušený operní režisér Dominik Beneš) s dětmi, které zkušenosti teprve sbírají. „Sbor a taneční část představení doplňují ve spolupráci se ZUŠ Open žáci umělecké školy Antonína Dvořáka a Tomáše G. Masaryka v Příbrami, děti z Hořovic, Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, sbor Krásky a další,“ upozornila Bičíková. Připomněla i zapojení příbramského Divadla Antonína Dvořáka do přípravy kostýmů.

Zmiňuje v těchto souvislostech, že právě Rusalka přímo vybízí ke spojení operních umělců s těmi, co zkušenosti teprve sbírají – či lépe řečeno k propojení lidí, kteří se od sebe mohou učit navzájem. Libreto psal na samém sklonku 19. století mladý Jaroslav Kvapil, v té době nadějný literát, zatímco Dvořák byl již zralým skladatelem v závěrečné etapě své tvorby a se zkušeností z pobytu v Americe. „A jejich spoluprací vznikla výjimečná věc,“ upozorňuje pěvkyně Jirovská. Hovoří přitom bez přehánění: Rusalku považuje za jedno z nejkrásnějších operních děl vůbec.

Ke Dvořákovi skrze mobil

Dvořákův památník chystá pro návštěvníky i další významnou novinku (a to nikoli jen pro několik večerních představení): na sklonku léta nabídne projekt rozšířené reality Vysoká – říše zvuků, k němuž se zájemci připojí prostřednictvím svých telefonů. „Pomocí mobilní aplikace budou moci objevovat nejrůznější místa v okolí našeho památníku spojená s působením Antonína Dvořáka. A zároveň budou poslouchat jeho krásnou hudbu,“ naznačuje ředitel Poláček, nač se lze těšit.