Výrazně stoupl také počet závažných případů, kdy pacienti museli být hospitalizováni na nemocničních odděleních JIP nebo ARO. Zvýšil se z 24 na 43 (v těchto počtech jsou zahrnuti i pacienti, kteří nepřežili). Zpravidla se jedná o lidi, které trápí i chronické zdravotní komplikace – a často jsou vyššího věku.

Akutní respirační infekce však mírně oslabily. Celková nemocnost v sedmém kalendářním týdnu dosahuje 1765 onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel, což ve srovnání s předchozím týdnem představuje pokles o 3,2 procenta. Pokles bývá obvykle spojován nejen s ústupem onemocnění, ale také s jarními prázdninami. Ty se však ve středních Čechách nekonaly v žádném z okresů (a v příštím týdnu je budou mít žáci na Nymbursku). Nejvyšší nemocnost byla aktuálně zaznamenána na Příbramsku, naopak nejnižší na Berounsku – stejně jako před týdnem.

Nemocnost v rámci kraje stále zůstává nad hranicí epidemie. V platnosti také jsou i nadále opatření v podobě zákazu návštěv. „Zákaz nebo omezení trvá prakticky ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních Středočeského kraje,“ připomněla Šalamunová. „Podobná opatření byla zavedena ve většině zařízení sociálních služeb. Uzavření školských zařízení hlášeno nebylo,“ konstatovala.

Přímo chřipka se však na celkové nemocnosti podílí pouze částečně – a zdá se, že poněkud couvla. Pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky (typické chřipkové příznaky však ještě nemusí znamenat, že je mají skutečně na svědomí chřipkové viry) dosahuje ve srovnání s minulým týdnem rovných 18 procent. Nemocnost tohoto typu dosahuje ve Středočeském kraji 256 případů na sto tisíc obyvatel. „Je to 14,5 procenta z celkové nemocnosti,“ upřesnila ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová.

* Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Onemocnění na sto tisíc obyvatel Rozdíl proti předchozímu týdnu
Do 5 let 4720 - 10 procent
6 – 14 let 2569 - 4,6 procenta
15 – 24 let 2329 - 2 procenta
25 – 59 let 1041 - 1,8 procenta
Nad 60 let 1072 + 15,2 procenta
Celkem 1765 - 3,2 procenta


* Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Onemocnění na sto tisíc obyvatel Rozdíl proti předchozímu týdnu
Benešovsko 1921 + 2,5 procenta
Berounsko 1183 + 4,7 procenta
Kladensko 1597 - 11,3 procenta
Kolínsko 1664 + 2,7 procenta
Kutnohorsko 1743 + 4,2 procenta
Mělnicko 2029 - 13,3 procenta
Mladoboleslavsko 1910 - 5,9 procenta
Nymbursko 1455 - 12,4 procenta
Praha-východ 1771 + 3,2 procenta
Praha-západ 1593 - 16 procent
Příbramsko 2627 + 11,6 procenta
Rakovnicko 1459 - 2,3 procenta
Středočeský kraj 1765 - 3,2 procenta

Hygienická doporučení pro prevenci chřipky

* Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.

* Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.

* Myjte si často a opakovaně ruce, mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi.

* Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.

* Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky a podobně.

* Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

* Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.

* Pokud onemocníte, buďte ohleduplní k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

* Zvyšujte svou individuální odolnost správnou životosprávou; zejména:
- jezte pestrou stravu
- zvyšte přísun přirozených vitaminů (ovoce, zelenina)
- otužujte se
- dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
- často větrejte místnosti, kde pobýváte
- dbejte na kvalitní a dostatečný spánek

Zdroj: Státní zdravotní ústav