Obsahuje osm bronzových náramků, zdobených rytím, dva úlomky bronzových srpů a svitek zlatého drátu. Nalezen byl už v roce 1891 a po té ho odkoupilo Národní muzeum v Praze. Stal se trezorovým předmětem. To znamená, že ho ukrývá trezor a vystavuje se pouze výjimečně.

Ten a ještě mnoho zajímavých předmětů a informací nabízí výstava, ke které není moc co dodávat, protože vás na ní vystavené předměty osloví samy, jak řekla při vernisáži jedna z autorek, Kateřina Blažková, archeoložka rakovnického muzea. Nese příhodný název Bronzové a jiné poklady z Rakovnicka.
Najdete tu jednotlivé lokality, kde se historické poklady postupně nacházely. Autorkami výstavy je už zmiňovaná Kateřina Blažková a Dana Stolzová z Ústavu památkové péče střední Čechy.

Senomaty
Ve spolupráci s archeology Danou Stolzovou a jejím manželem Jindřichem se podařilo na jaře loňského roku archeologicky zdokumentovat jeden z mála rozorávaných depotů, čili hromadných pokladů v Senomatech. Pod ne příliš tenkou vrstvou ornice se podařilo objevit mělkou jamku o průměru půl metru, zahlubující se pouze deset centimetrů pod podloží. V ní bylo více jak dvacet bronzových artefaktů a zlomků. Nakonec se podařilo najít v celém místě sedm zlomků sekerek, dvacet dva zlomků srpů a sto čtyřicet zlomků surových slitků. Je zřejmé, že dalšími hlubokými orbami by se místo nálezu zničilo a předměty by se nenávratně rozptýlily v ornici. Na tomto poli, přiléhající z jihu k obci, před tím našel několik historických předmětů badatel Václav Pelc. Na základě jeho poznatků se lokalita zkoumala na jaře 2012 detektory kovů a byl nalezen bronzový depot. Následoval jednodenní záchranný výzkum.

Hořovičky
Možná budete překvapeni, stejně jako v roce 1983 bagrista u Hořoviček, když vytáhl při hloubení silážní jímky u kravína JZD cosi, co viselo v jednom chumlu na lžíci jeho bagru. Ukázalo se, že jsou to měděné nákrčníkové hřivny. Část jich bagrista ještě vybral z jámy. Poklad obsahoval sedmdesát devět hřiven o váze třináct kilogramů. Patřily do starší doby bronzové, unětické kultury. Řadí se k největším hromadným nálezům na Rakovnicku.

Václav Pelc
Výstava byla věnována památce Václava Pelce. Proč, vysvětlila Kateřina Blažková: „Václav Pelc byl neúnavným badatelem. Svými znalostmi a zápalem mě nakazil natolik, že jsem se pustila do spolupráce s ostatními podobnými badateli." Václav Pelc se začal domlouvat se všemi „amatérskými" badateli a hledači, kteří si uvědomují váhu kulturního dědictví a to, že je třeba vše řádně dokumentovat, nenechávat si pro sebe okolnosti nálezu a dále předávat získané informace. Díky němu se objevili další nadšení badatelé a pokračovatelé. „Mnohé z nich tady vítám. Výstavou vlastně chceme poděkovat za jejich práci, " dodala Blažková.

Bronzové a jiné poklady Rakovnicka můžete vidět v Petrovcově síni Muzea T. G. M. v Rakovníku do 1. prosince.