„Zářijová akce je opět zaměřena především na prevenci,“ připomněla Vendulka Marečková z kutnohorské policie. S tím, že do „akce Zebra“ se zapojí jak policisté z obvodních oddělení, tak příslušníci dopravního inspektorátu. Hlídky se zaměří jak na dodržování pravidel pro správné přecházení vozovky, tak na chování řidičů motorových vozidel vůči chodcům.

Budou také připomínat důležitost reflexních doplňků. Leckde je ostatně jejich nošení povinné: musí je mít každý chodec, který se za snížené viditelnosti pohybuje mimo obec po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Porušení se považuje za přestupek, za který může na místě padnout pokuta až do výše 2000 Kč. A jistě nezůstanou stranou pozornosti i další pravidla: přechod, po kterém se chodí vpravo, má každý pěší povinnost použít, pokud se nachází do vzdálenosti 50 metrů (a mimo přechod se pak přechází jedině kolmo k ose vozovky). Stejně jako musí chodci používat chodníku. Jen tam, kde není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.

Dopraváci dále třeba připomenou, že chodci mohou kráčet nejvýše dva vedle sebe – avšak za snížené viditelnosti nebo v nebezpečných úsecích smějí jít jen za sebou. Důležité je také zdůrazňovat, že chodci smějí přecházet vozovku – a to i na přechodu – pouze v tom případě, že přijíždějící řidiče nedonutí náhle měnit směr nebo rychlost jízdy. Jinými slovy: před auta, která jsou blízko, se nevstupuje!

Tradičně se děti mohu těšit také na drobné dárky s dopravní tematikou, nachystané policejními preventisty ve spolupráci s jednou ze zdravotních pojišťoven. Ty budou odměnou za správné odpovědi na otázky týkající se bezpečného přecházení. Policisté však děti neoslovují jen na ulici. „Ve školách uskutečňují v třídách I. stupně besedy s preventivní tematikou, zaměřenou zejména na bezpečnost chodců v silničním provozu,“ připomněla Marečková.

Zebra radí školákům:
- Vozovku přecházej na přehledném místě; pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
- Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Dodržuj pravidlo: rozhlédnout se vlevo, vpravo, vlevo – a rychle přejít.
- Vždy si počínej tak, aby řidič měl před přechodem pro chodce šanci zastavit vozidlo!
- Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví; nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.
- K bezpečnosti chodců při pohybu na silnicích může přispět i vhodné oblečení, které je pro řidiče na dálku dobře viditelné. Pozornost řidiče upoutá chodec oblečený v pestrých barvách a s reflexními prvky. Ty mohou být nejen na oblečení, ale i na aktovkách, batozích, botách.

Zdroj: Policie ČR