Celorepublikově se uplatňují vládní opatření proti šíření koronaviru. Cestovat přes hranice okresu je dovoleno pouze v přesně stanovených případech: zejména na prací, kvůli lékařskému ošetření, v případě úředního jednání nebo za příbuznými, pokud jsou odkázáni na pomoc druhých.

Kontroly na dvou stovkách míst

Ne vždy lidé stanovená pravidla respektovali. Hlídky policie, jež od úterka někde posílili i vojáci a celníci, právě v úterý vracely zpět 155 aut. „Jejich osádky nedokázaly věrohodně doložit účel cesty, případně se nejednalo o výjimky z vládních opatření,“ vysvětlila Suchánková. S upřesněním, že někteří řidiči i řidičky netajili, proč mají do jiného okresu namířeno: nakupovat, za rekreací, sportovat či navštívit známé. A to jsou důvody, na něž za nynějších okolností brát ohledy nelze. „Policisté jim v těchto případech museli cestu mimo okres odepřít,“ konstatovala Suchánková.

Pro kontrolní stanoviště si policisté v kraji vyhlédli dvě stovky míst, avšak neznamená to, že by na nich hlídkovali trvale. Kontroly jsou namátkové. Za úterý, tedy během druhého dne platnosti nových restriktivních opatření souvisejících s omezením pohybu osob, uskutečnila policie v rámci Středočeského kraje téměř šest a půl tisíce kontrol, informovala ve středu Suchánková. S upřesněním, že ne ve všech případech se jednalo o zjišťování, kam a proč lidé jednou. „V tomto údaji jsou zahrnuty i kontroly provozoven a restauračních zařízení, které mají policisté za povinnost rovněž kontrolovat. Takových kontrol je denně v průměru kolem šesti stovek,“ uvedla mluvčí.

Důvod cesty: Slevová akce!

Již v pondělí, kdy nová omezení začala platit, středočeští policisté – tehdy ještě bez posil z dalších složek (avšak zapojili se i kriminalisté) – provedli přes sedm tisíc kontrol. Z toho dva a půl tisíce hned od půlnoci do rána. Otočit muselo podle pokynu hlídek 167 řidičů. Často proto, že jim chyběly potřebné doklady prokazující důvod cesty; někteří trvali na tom, že o nějakých omezeních pohybu, jež vláda vyhlásila v pátek velmi pozdě večer, slyší poprvé. A jiní prostě zkusili, jestli se podaří projet; jako důvod cesty pak uváděli třeba to, že je zlákala slevová akce nabízená nákupním centrem v sousedním okrese.

„Převážná část kontrolovaných je ale připravena a doklady i formuláře potřebné ke vstupu na území jiného okresu má k dispozici,“ chválí policistka Suchánková. Připomíná, že při cestě do práce mimo okres bydliště se musí občané prokázat potvrzením zaměstnavatele – přičemž alternativou může být například předložení pracovní smlouvy nebo zaměstnaneckého průkazu, pokud z nich vyplývá umístění pracoviště. Někteří to zpočátku zkoušeli i s firemní vizitkou se svým jménem. „Pro cestu k lékaři nebo na úřad mimo okres je nutný formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Vhodné je mít s sebou například i žádanku od lékaře nebo pozvánku na úřad,“ uvedla Suchánková.

Nejvíc se kontrolují řidiči, cestující méně
- Kontroly dodržování vládních opatření budou policisté po tři týdny provádět nepřetržitě a namátkově na různých místech Středočeského kraje.
- Ze 75 procent se hlídky zaměřují na dálnice, silnice I. třídy a hranice okresu; potkat je však lze i na silnicích nižších tříd a dalších místech.
- Namátkové kontroly policisté provádějí také na nádražích – tam především na nástupištích – ale i v autobusech.

Zdroj: Vlasta Suchánková, Policie ČR