Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022–2027, a to společně s plánem konkrétních kroků, schválili krajští radní. Preventivní programy řeší i další jevy, před nimiž je na místě středočeský dorost chránit: mimo jiné jde o předcházení závislostem, agresi, násilí, vandalismu, extremismu či rasismu. Důraz je však kladen také na poučení o rizikovém chování v sexuální oblasti, prevenci úrazů včetně upozornění na rizikové sportovní aktivity – nebo třeba na sekty, pro něž je někdy snadné mladé lidi obalamutit a omotat si je kolem prstu.

Právě na kvalitní preventivní programy, jež nezůstávají jen u poučování, klade důraz středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Jejich realizace zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stadiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům,“ upozornil, že třeba se sklony ke kriminálnímu chování nebo závislostem je nutné bojovat dřív, než se rozvinou. Strategie, jak na to, podle Váchových slov vychází nejen z koncepčních dokumentů vlády a ministerstva školství, ale také ze zkušeností pracovníků krajského úřadu. „Jsou se školami v přímém spojení, znají problematiku a mají zpětnou vazbu,“ poznamenal radní. Školám také kraj dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc včetně zajištění školení, vzdělávacích seminářů, odborných setkání nebo konferencí.

Ilustrační foto
U Prahy „nachlazených“ přibylo, na Rakovnicku naopak. Celkově žádná změna

Částky peněz, které na školní programy primární prevence kraj vynakládá, se postupně zvyšují. V roce 2018, kdy bylo zapojeno 35 zařízení, se jednalo o milion korun, o rok později s již 61 aktivními zařízeními vzrostla částka na 1,2 milionu. Loni pak primární prevenci ve stejném počtu zařízení podpořila částka 1,3 milionu a obdobná suma je i v letošním rozpočtu, byť stále platí, že připravená suma se meziročně zvyšuje: konkrétně podle údajů odboru školství krajského úřadu nyní vzrostla z 1 299 842 Kč na 1 344 492 koruny. Na nárůst objemu peněz věnovaných na školní prevenci však upozorňuje také odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to v souvislosti s dotační podporou ze Středočeského Fondu prevence. V roce 2019 se jednalo o rovný milion korun, loni šlo o 1,7 milionu a letos již o 4,1 milionu.

Ilustrační foto.
Na smršť dotazů Zlatého špendlíku hygienici postupně odpovídají

„Školy a školská zařízení mají o realizaci preventivních aktivit dlouhodobě rostoucí zájem. Všechny programy, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje, a jsou tedy pro účastníky bezplatné, jsou téměř okamžitě obsazené,“ připomněl Vácha. „I proto chceme v našich aktivitách pokračovat a přicházet s novými náměty,“ konstatoval. Odkazuje i na rozpočtovou kapitolu školství, z níž jsou hrazeny vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky zaměřené na primární prevenci: ročně to dělá 200–240 tisíc korun.