Na internetových stránkách www.stavbaroku.cz, kde jsou jednotlivé soutěžící projekty představeny, se rozjelo hlasování o cenu veřejnosti. Trvá až do neděle 10. listopadu. Výsledky šestého ročníku soutěže, jejímž hlavním organizátorem je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (a prestiž jí dodává i zapojení dalších partnerů včetně Obce architektů či České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), budou vyhlášeny 11. listopadu.

Mezi 20 soutěžícími projekty lze najít novostavby i rekonstrukce jak poměrně malého, tak i většího rozsahu, a to doslova od hospody po zámek. Častěji, a to hned pětkrát, jsou zastoupeny školní budovy. Nechybí však ani takové počiny jako rekonstrukce náměstí či dva mosty, stejně jako vybudování nového dopravního terminálu, sportovní haly nebo stožáru s výhledem.

V rámci odborného posuzování soutěžících projektů při rozhodování o vítězi i o udělení dílčích cen se hodnotí nejen nápaditost konceptu a jeho architektonické ztvárnění (včetně nápadité práce s vlastnostmi materiálů) i stavební zpracování. Stranou pozornosti ale nezůstává třeba ani zakomponování objektů do krajiny a jejich přínos pro okolí.