Takové zlepšování dopravní obslužnosti je snazší než rovněž plánované protahování tras tramvají za hranice metropole nebo zavádění trolejbusů: železniční tratě už jsou vybudovány. I když i ony změny potřebují.

Chystají se nové zastávky

Dosavadní jedinou městskou vlakovou linku v metropoli mají podle aktuálních plánů doplnit ještě dvě další. S49 propojující na území hlavního města Hostivař, Libeň, Holešovice a Sedlec plus středočeské Roztoky (kde výhledově budou nynější motoráky nahrazeny nově pořízenými elektrickými vlaky) má dostat sesterskou linku S61.

Ta by od roku 2024 měla nabídnout propojení významných čtvrtí bez toho, že by pasažéři museli cestovat přes centrum metropole. Jezdit má z Vršovic přes Zahradní Město a Hostivař do Běchovic – přičemž v Praze 14, tedy ve východní části hlavního města, do spuštění jejího provozu ještě mají vzniknout tři nové zastávky: Kyje-Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice; novinkou pro tento vlak bude také nová železniční zastávka Depo Hostivař – ano, s vazbou na stanici metra. A jezdit se má fofrem: náměstek primátora s kompetencí pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) slibuje jízdu z Vršovic do Běchovic za 23 minut! Což je rychlost, jíž jiná doprava stěží dokáže konkurovat.

Vyjíždět až za Prahu

Posléze se počítá ještě s protažením linky S61 ven z Prahy – do Úval. A Petr Tomčík stojící jako ředitel v čele Ropidu (což je pražská organizace Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, jež by zřejmě měla být spojena s IDSK neboli Integrovanou dopravou Středočeského kraje), naznačuje, že ani opačný konec její plánované trasy nemusí být konečný. Zvažuje se totiž i možnost jejího protažení na Smíchov.

Ani linka S49, která už nyní zná podobu středních Čech na Praze-západ, by se však nemusela nechat zahanbit. Její vlaky – ne ty dnešní, ale až ty nové, elektrické, by časem mohly zajíždět i na Prahu-východ. Nabídly by tak cestování z Roztok přes hlavní město až do Říčan. Tedy z Hostivaře ještě dál přes Uhříněves a Kolovraty z Prahy ven.

Pro budoucnost o něco vzdálenější plánuje Praha také třetí městskou linku: S71 – železniční čáru napříč Prahou vedoucí z Radotína přes Kačerov do Běchovic. Tam se však podle Tomčíkových slov nezačne jezdit dřív než po roce 2025. „Zahájení provozu na třetí navrhované lince S71 je vázáno na rozšíření počtu kolejí mezi Branickým mostem a Krčí,“ vysvětlil ředitel Ropidu, že je třeba nejprve odšpuntovat těsné hrdlo na trase.