Projekt, který byl zahájen loni v říjnu, se viditelně výrazně posunul a v lokalitě jsou patrné velké změny především v místech, kde se bude nacházet budoucí 367 metrů dlouhý a 16 metrů široký skluz. V těchto dnech probíhají práce především na zabezpečení stavby budoucích vtokových objektů, které se založí hluboko pod úrovní běžné hladiny nádrže.

Vodní nádrž Orlík | Video: Radek R. Kaša

„Z tohoto důvodu se tedy muselo přistoupit ke snížení hladiny. Momentálně tak probíhají práce na budování horní stavební jímky. V dolní jímce pracovníci zase navrtávají kotvy pro zabezpečení stability budoucí konstrukce,“ sdělil mluvčí Povodí Labe Hugo Roldán.

Používají se i trhaviny

I přes viditelné změny se vzhledem k velikosti projektu nacházejí práce stále na samotném začátku. Jejich další průběh by současné turbulentní časy ve stavebnictví neměly nijak ovlivnit. „Věříme, že stávající situace na stavebním trhu se nijak neprojeví na postupu, pokračování a ani úspěšném dokončení stavby. Zatím vše běží zcela dle harmonogramu,“ ujistil mluvčí.

Podle Povodí Vltavy je celá stavba souborem technických zajímavostí, mezi které patří například i běžné zemní práce. Ty jsou prováděné ve velice nepříznivém sklonu a za použití trhavin, aby se povedlo rozrušit skalního podloží.

„Dodavatel stavby, kterým je firma Metrostav, si musí poradit také se zajištěním pracovních ploch pod úrovní hladiny vodního díla Kamýk,“ doplnil Roldán.

Ochrana před extrémní povodní

Bezpečnostní přeliv, jehož budování generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala označil za největší vodohospodářskou stavbu současnosti, má přehradu ochránit od zcela extrémních povodní. Až bude dílo hotové, přehrada by měla být schopna bezpečně převést desetitisíciletou povodeň.

Impuls k zahájení stavby byla povodeň v roce 2002. Tehdy hráz sice nápor vody bezpečně vydržela, ale pouze za cenu poškození technologií elektrárny. Její oprava si vyžádala půl miliardy korun a trvalo asi rok a půl, než byla elektrárna uvedena zpět do provozu.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Projekt vyjde zhruba na 1,8 miliardy korun a podle posledních informací by se částka navzdory zdražování prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti zatím neměla měnit