V souvislosti s integrací autobusových linek na Velvarsku do systému Pražské integrované dopravy se navíc dá očekávat zvýšení zájmu i o navazující vlaky. Další příliv cestujících by mohlo přinést případné zřízení zastávky v obytné oblasti v lokalitě Zeměchy u Kralup nad Vltavou.

Co s tím? Protože by se kvůli pomalé jízdě případné posilové spoje nestihly křižovat, je zřejmé, že trať včetně zabezpečovacího zařízení a stanic volá po opravách. Jinak se cestující rychlejšího a častějšího svezení dočkají jen stěží. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sice řeší projekt odlehčovací vysokorychlostní trati Praha–Ústí nad Labem–Drážďany, nicméně úsek mezi hlavním městem a Všetaty potřebuje zásadní změnu: zdvojkolejnit a elektrifikovat.

Nejen s modernizací železničních tratí, ale i s dalšími důležitými linkami veřejné dopravy (a to jak vlakovými, tak i autobusovými) je také spojen zájem kraje o budování odstavných parkovišť P+R, jaká jsou nyní známa třeba z okrajů Prahy (avšak mají je i některá středočeská města). Nově by se tahle parkoviště měla objevit i v menších lokalitách. Lidé by tam mohli přijet z domova autem – a dál pak pokračovat v jízdě hromadnými prostředky.

V souvislosti s plánováním parkovišť P+R se hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) přímo u kolejí obrátila na generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobodu. Vyzvala ho ke změně přístupu při jednání se starosty. Radnice si podle ní stýskají, že jednání se SŽDC o vykupování pozemků u nádraží pro budování parkovišť jsou komplikovaná: nejen rozvleklá, ale i velmi složitá. Svoboda vysvětlil podstatu problému: pozemky nepatří SŽDC, ale Českým drahám. Od toho, že vzájemné vztahy nejsou vypořádány, se podle něj odvíjejí všechny nesnáze.