Plavci v ohrožení

Loňské kontroly ukázaly, že příliš razantní plavba vyvolávající škodlivé vlnobití je častým nešvarem, vysvětlil ředitel služby pořádkové policie Martin Hrinko. O velkou hrozbu jde hlavně pro plavce, stejně jako rekreanty na lehátkách. K újmě však mohou přijít i ostatní plavidla – ať už jsou v provozu, nebo vyvázaná na kotvišti – a poničení hrozí i zařízení a stavbám na březích vodních cest. Pěkně naštvat umí divoké čeření hladiny i rybáře. „Způsobování škodlivého vlnobití a sání je přestupkem, za který hrozí pokuta v příkazním řízení na místě nebo ve správním řízení,“ upozornil Hrinko.

Netají, že se poříční policie bude pečlivě sledovat uživatele vodních skútrů. Z jeho slov vyplývá, že tihle jezdci jsou na omylu, pokud mají představu, že si skútr pořídili kvůli machrování. Nebo pro rozpumpování adrenalinu. To sice dělat mohou – avšak výhradně na vymezených plochách. Takzvaná akrobatická a figurální plavba v běžném provozu je přestupkem. I zdařilé triky tak nezasluhují potlesk, ale pokutu.

Zaměření policejních kontrol na vodě:
- Doklady posádky i plavidla a správné označení
- Vliv alkoholu a jiných návykových látek
- Respektování veškerých pravidel a omezení
- Dodržování pravidel při plutí vodních skútrů
- Zakázaná jízda způsobující škodlivé vlnobití

Zdroj: Policie ČR

Doklady i znalosti

Plavební provoz rok od roku houstne – a tak i na vodě je to podobné jako na silnici. Na místě je ohleduplnost – a samozřejmostí musí být dodržování předpisů. Stejně jako v silničním provozu platí i pro plavbu pravidla a značky.

Právě s jejich dodržováním jsou však někteří vůdci malých plavidel na štíru. A pohříchu – někdy i s jejich znalostí. Naznačují to alespoň slova ředitelky Státní plavební správy ČR Kláry Němcové: za pochybením často nestojí úmysl, ale nedostatek zkušeností či nevědomost.

Rozhodně ne ojedinělým prohřeškem, který pravidelně zjišťují jak policisté, tak inspektoři plavební správy, jsou také chybějící doklady: jak průkazy způsobilosti, tak doklady plavidla. A stejně jako je to u řidičů, i na vodu se některým jedincům nechce vyrazit „jen o vodě“. Vyplují, i když nejsou střízliví.

Dopravní opatření na vodě
- Obnovení výtlačného režimu plavby na území hlavního města Prahy od plavební komory Praha-Štvanice (říční kilometr 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (říční kilometr 55,35), včetně zdrže Staroměstského jezu – a dále úseku od Císařské louky (říční kilometr 56,55 pod stadionem vodních sportů) po Barrandovský most (říční kilometr 58,55) …již od 29. března
- Obnovení výtlačného režimu plavby na vodní nádrži Slapy v úseku od Nové Rabyně (říční kilometr 94,00) po Měřín-Hrdlička (říční kilometr 98,00) a v úseku od silničního mostu na říčním kilometru 100,50 po Mastník (říční kilometr 105,00) …od 15. června
- Obnovení vymezení prostor pro koupání, kam nesmějí vplouvat plavidla, na vodních nádržích Slapy, Orlík (v rozsahu omezení platných loni)

Výtlačným režimem plavby se – laicky řečeno – rozumí tak pomalá jízda, kdy se lodi nezvedá špička. Úřední definice stanoví, že se čára ponoru plujícího plavidla neliší od čáry ponoru plavidla stojícího – tedy vliv hydrodynamického vztlaku, způsobený pohybem plavidla, je zanedbatelný.

Zdroj: Státní plavební správa ČR