Program kreativních voucherů pro výzkumné organizace již má první tři úspěšné žadatele: Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Národní ústav duševního zdraví a České vysoké učení technické v Praze.

Za Středočeské inovační centrum, jež má rozdělování těchto dotací na starosti, na to upozornila Mirka Kremrová. „Cílem je pomáhat regionálním výzkumným ústavům s externí komunikací, marketingem i transferem znalostí a technologií do praxe,“ upřesnila.

Videa i hledání zákazníků

Krajský příspěvek pomůže třeba Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov (UCEEB), což je vysokoškolský ústav ČVUT sídlící v Buštěhradu. Věnuje se projektům zaměřeným na snížení spotřeby energie a zatížení životního prostředí, které mohou přispět k proměně stavebnictví. V poslední době se však UCEEB zřejmě nejvíce proslavilo vyvinutím systému S.A.W.E.R., který dokáže získávat ze vzduchu vodu potřebnou pro lidskou spotřebu, napájení zvířat nebo třeba k zavlažování rostlin. Kdekoli; i v poušti.

A pokud se za dvě stě dní podaří v Dubaji otevřít světovou výstavu EXPO 2020, loni odloženou kvůli koronavirovým opatřením, bude tuto technologii obdivovat celá planeta. Právě S.A.W.E.R. je totiž srdcem české expozice.

Buštěhradské centrum se však může pochlubit celou řadou pozoruhodných nápadů, které by zasluhovaly větší rozšíření. Kreativní voucher pro výzkumné organizace právě s tím může pomoci: jde o příspěvek na posílení komunikace a zvýšení povědomí o vědeckvo-výzkumných aktivitách UCEEB. To konkrétně chystá sérii propagačních videí, určených pro české i zahraniční publikum.

Laserové centrum HiLASE v Dolních Břežanech, jehož garantem je Fyzikální ústav AV ČR, se zase může pochlubit vyvinutím unikátní metody pro efektivní odvádění tepla z laserových zrcadel. Nyní jde o to, aby se podařilo nápad dobře prodat.

„Nasměrovat tuto technologii ke správným zákazníkům a maximalizovat příjem z její komercializace pomůže Design Thinking – vhodný nástroj pro rychlé hledání inovativních řešení, například vylepšení produktu, služby nebo zefektivnění procesů,“ vysvětlila Kremrová. S tím, že Design Thinking využije také Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, a to k ověření komerčního potenciálu nově vyvíjené technologie EEG pro záznam elektrické aktivity mozku.

Desítky špičkových pracovišť

Ucházet se o příspěvky, které umožní vyslat do světa informace o svých výsledcích, mohou výzkumné instituce působící ve středních Čechách až do začátku léta. Ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič v té souvislosti připomněl, že v kraji se nachází přes dvě desítky špičkových vědecko-výzkumných pracovišť z oblasti fyziky, biotechnologií nebo obnovitelných zdrojů energie.

„Skrze kreativní vouchery pro výzkumné organizace chceme zviditelnit jejich aktivity a pomoci například k navázání mezinárodních projektů aplikačního výzkumu, spolupráce s firmami a přenosu vědeckých poznatků do společnosti,“ vysvětlil Jovanovič, nač je krajská podpora zacílena.

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace

- Jde o model jednoduché a rychlé podpory sdílení vědeckých výsledků mezi odbornou i širší veřejností mající pomoci rychlejšímu přenosu poznatků výzkumu do praxe, ale také jejich efektivní komercializaci. Vychází z myšlenky bývalého hlavního vědeckého poradce britské vlády Marka Walporta: „Vědecký výzkum není dokončen, dokud není komunikován.“

- Žádat o příspěvky na spolupráci s kreativci rozmanitého zaměření, díky jejichž přispění budou výsledky výzkumu prezentovány na profesionální úrovni, mohou regionální vědecko-výzkumné instituce do 30. června.

- Podpořit lze spolupráci s poskytovateli vybraných služeb: s komunikačními a marketingovými agenturami, designéry, programátory webových stránek nebo profesionálními fotografy.

- Minimální výše podpory na jeden projekt je 50 tisíc korun, nejvyšší 200 tisíc (pro průmyslový design až 300 tisíc). Finanční podpora pokrývá 95 procent z celkově uznatelných nákladů; spolufinancování příjemce dosahuje pěti procent.

Zdroj: Mirka Kremrová, Středočeské inovační centrum