Na rozdíl od známější nemoci zvané varroáza, způsobované roztoči, kterou lze léčit, je mor (kdy larvy vyvíjející se v plástech napadá bakterie) zabiják. Existuje sice dezinfekční postřik, nicméně prokazatelně zasažená včelstva se likvidují. Pálí se i s úly a dalším vybavením, což je nutné kvůli ochraně ostatních chovů.

I když včelař dostane náhradu od ministerstva zemědělství, hlavně u těch starších to může znamenat konec jejich koníčku. Těžko hledají síly ke zcela novému začátku. A v ochranném pásmu jsou postiženi i sousedé: nemohou kočovat či třeba prodávat oddělky. To jsou důvody, proč se někteří chovatelé včel zdráhají na možnost moru byť jen pomyslet – a pak je třeba hodně vysvětlovat.

Našli sedm ohnisek

Že pohled na likvidaci úlů není pěkný, potvrdil Deníku Rostislav Ovčarik ze Slaného, který je autorem i hlavním koordinátorem kampaně Hrr na mor. Právě v jejím rámci bylo loni jedno z neznámých ohnisek nemoci odhaleno přímo na území základní organizace včelařů, které předsedá.

A muselo dojít na léčbu ohněm. Další ohniska se podle jeho slov nově našla na Mladoboleslavsku – dvě – a hned čtyři pak na Rakovnicku. „Hlavně kolem Lán; Lány, Rynholec, Ruda,“ upřesnil Ovčarik. Z minulosti jsou případy včelího moru známy třeba z Kutnohorska.

Kampaň Hrr na mor zahrnuje jednak osvětu mezi středočeskými včelaři, jednak odběry vzorků měli (zbytků spadaných na dno úlu) k rozboru. Právě z vyhodnocení měli lze rozpoznat jak onemocnění varroázou – v tomto případě jsou testy povinné – tak i včelí mor. U něj ale záleží na rozhodnutí každého chovatele. Jejich přístup v minulém ročníku kampaně si Ovčarik jako iniciátor pochvaluje: „U řady organizací jsme dokázali vyšetřit sto procent.“

Cílem, který se na počátku mohl zdát až příliš ambiciózní, se minule staly dva tisíce vzorků. Splnit se ho podařilo: vyšetření bylo 2047. Nyní jsou očekávání vyšší: získat měl alespoň od 2,5 tisíce včelařů, což by pochytilo zdravotní stav zhruba 40 tisíc včelstev. Za úspěch považuje Ovčarik i výsledky: podařilo se odhalit, co zůstávalo skryté – a mohlo by se stát větším zdrojem nákazy.

Většinu zaplatí kraj

Odběrům měli k morovým testům fandí i předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. Uvítala by, kdyby se je podařilo zařadit do národního ozdravovacího programu financovaného ministerstvem zemědělství a sledovaného Státní veterinární správou ČR. To zatím není – pomáhá ale příspěvek kraje.

Středočeští radní schválili dotaci pro projekt Hrr na mor ve výši 1,5 milionu korun. Celkové náklady nadcházející kampaně dosahují 1,9 milionu. Nejde jen o výdaje na rozbor vzorků z úlů, upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Pro včelaře by díky dotaci měla být k dispozici poradna, uskuteční se konference, budou se včelařům rozesílat informační materiály – a rozvíjet se budou i webové stránky projektu,“ upřesnila.

Včelaří hlavně senioři, ale roste i zájem čtyřicátníkůStřední Čechy jsou oblastí včelaření zaslíbenou. Z celé republiky je zde nejvíce včelstev i včelařů. Deníku to řekla předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. S tím, že v největším kraji v republice to nepřekvapí. Většinou se včelaření věnují starší lidé; průměrný věk se pohybuje kolem šedesátky – přičemž nejpočetněji je zastoupena věková skupina mezi 65 a 70 lety.

Obávat se toho, že by mohlo být ohroženo opylení květů, až starší generace s úbytkem sil včelaření zanechá, však není třeba. Včelařů neubývá; naopak: jejich počty se zvyšují. „Členové nám přibývají,“ potvrdila Machová. Připomněla, že svaz zaznamenává prudký nárůst zájmu mezi lidmi kolem čtyřicítky. A atraktivní je obor také pro děti, jak dokládá obliba kroužků mládeže. Jejich členové se účastní i soutěží, v nich prokazují, že včelkám opravdu rozumějí.

Nejde o nic nového; takhle to fungovalo i v minulých desetiletích; už za minulého režimu, připomíná předsedkyně Machová. Dnes mladší ročníky na včelaření láká i sepětí s přírodou, což lze vnímat jako „moderní přístup“. Stále ale platí, že se uplatňuje rodinná tradice a samostatně začínají včelařit hlavně ti, kteří se v dětství motali kolem úlů společně s dědečkem či tátou. Pak se sice věnovali škole, založení rodiny, kariéře – ovšem když už tohle všechno mají…