Důraz na význam této akce zazněl na prvním letošním zasedání krajské protidrogové komise, jež funguje jako poradní orgán hejtmanky. Krajský úřad informoval na svém webu, že k hlavním tématům jednání patřily informace o financování služeb pomáhajícím drogově závislým a programů pro boj se vznikem závislosti. Došlo také na debatu o zásadních strategických dokumentech týkajících se protidrogové politiky Středočeského kraje.

Hejtmance Petře Peckové (za STAN) v rámci protidrogové komise radí pestrá škála odborníků. Nechybí zástupci organizací, které se přímo zabývají preventivními programy i prací s konkrétními klienty, jakými jsou Prostor plus, LSA.partners (zastřešující Laxus a Semiramis), Magdaléna či Adiktologické centrum.

Jednání se však účastnili i reprezentanti zase trochu jiných pohledů: krajského ředitelství policie, krajské hygienické stanice, ministerstva zdravotnictví, stejně jako Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, města Příbram či Zařízení sociální intervence Kladno. Krajský úřad vysílá do komise zástupce odborů bezpečnosti a krizového řízení, zdravotnictví, sociálních věcí i školství.