Sýkora koňadra „prvenství“, tedy pozici nejpočetnějšího návštěvníka sledovaných krmítek, obhájila i celorepublikově, připomněla Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. S tím, že je to i zásluhou 35 270 jednotlivců, rodin či třeba i školních kolektivů, kteří se v termínu 7. – 9. ledna zapojili do sčítání, organizovaného jako projekt občanské vědy, a předali ornitologům údaje o svých pozorováních. Ti vyhodnocením hlášení od velkého počtu pozorovatelů a jejich porovnáním s výsledky z minulých let mohou určit, kteří ptáci u nás přibývají – či naopak ubývají. Další příležitost ke společnému pozorování ve jménu vědy bude v termínu 6. – 8. ledna 2023, kdy se uskuteční pátý ročník Ptačí hodinky.

Jak vzniká žebříček popularity

Koňadry se staly nejčastějšími návštěvníky krmítek a zahrad stejně jako ve všech třech předchozích ročnících. Koordinátorka Ptačí hodinky Alena Jechumtál Skálová připomněla, že alespoň jednu tuto sýkoru vidělo během hodinového pozorování 88 procent sčitatelů; prakticky tedy devět z deseti. „V porovnání s loňským ročníkem na krmítka letos přilétlo více jedinců lesních druhů – strakapoudů, sojek, brhlíků, hýlů či dlasků,“ upozornila. Častěji než loni se objevovali také kosi. Teprve zjištění z dalších let by ale měla napovědět, zda jde jen o krátkodobý výkyv, nebo se rýsuje nějaký trend dlouhodobějších změn.

Jestliže Jechumtál Skálová konstatovala, že nejpočetněji pozorovanými druhy jsou celorepublikově sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec domácí a sýkora modřinka, odpovídá to i čelu žebříčku sestaveného ze středočeských sledování. Vysloveně ale nelze říci, že ptáky, kteří se ocitli na předních pozicích, viděli pozorovatelé v rámci Ptačí hodinky „nejčastěji“; roli ve výpočtu celkového umístění hraje i počet sledovaných jedinců. „Vysoká početnost nemusí znamenat, že druh během své hodinky viděla většina účastníků,“ konstatovala Jechumtál Skálová. Jako příklad nabízí vrabce a modřinky. Sýkory modřinky byly viděny na 71 procentech sledovaných míst, vrabci (jak polní, tak domácí, se zhruba srovnatelným zastoupením) na 40 procentech. Přesto se vrabci v žebříčku objevují výš než modřinky. „Když už se vrabci objevili, přilétli obvykle v mnohem větším hejnu – takže ve výsledku početně předběhli ,častější´ modřinky,“ vysvětlila koordinátorka způsob výpočtu.

S přikrmováním je třeba včas skončit

I když letošní sčítání ptáků na krmítkách je minulostí, lidem, kteří jejich prostřednictvím opeřencům přilepšují, Hořáková připomíná, že krmítka je na místě sledovat denně – a věnovat jim pravidelnou péči. Znamená to nejen krmítko doplňovat, ale i odstraňovat trus a čistit. „Pokud pozorujeme ptáka, který je nemocný nebo uhynulý, je potřeba přestat s přikrmováním aspoň na dva týdny, krmítko umýt a nechat důkladně vyschnout. Zároveň je vhodné pozorování ohlásit na webu birdlife.cz/choroby, kde jsou i další informace. Je nutné také informovat sousedy, kteří mají krmítka,“ radí Hořáková.

Pro někoho možná překvapivě také upozorňuje, že současně je třeba vědět, kdy včas s přikrmováním skončit: jakmile se v březnu oteplí a ptáci si snadněji najdou sami vhodnou potravu v přírodě. Dalším překvapením může být informace, že po ptactvu nyní není třeba pokukovat jen na krmítkách. Třeba na čapích hnízdech už se pomalu začínají objevovat první navrátilci!

Výsledky Ptačí hodinky 2022

„Top 10“ ve Středočeském kraji

Pořadí Druh Počet ptáků V procentu sčítání
1. Sýkora koňadra 25 270 88,3
2. Vrabec polní 21 476 46,8
3. Vrabec domácí 18 274 41,7
4. Sýkora modřinka 11 811 71,1
5. Kos černý 9 432 72,3
6. Hrdlička zahradní 8 804 50,6
7. Zvonek zelený 7 198 31
8. Stehlík obecný 6 419 18,7
9. Brhlík lesní 3 112 39
10. Pěnkava obecná 3 094 26,3

„Top 10“ v hlavním městě Praze

Pořadí Druh Počet ptáků V procentu sčítání
1. Sýkora koňadra 8 760 85,9
2. Holub domácí 3 518 17
3. Sýkora modřinka 3 242 59,6
4. Straka obecná 3 048 62,6
5. Vrabec polní 2 730 21,9
6. Hrdlička zahradní 2 678 46,7
7. Vrabec domácí 1 828 18,2
8. Kos černý 1 712 45,5
9. Havran polní 1 321 5,7
10. Stehlík obecný 1 318 12,9

Zdroj: Česká společnost ornitologická