To se děje nejen poskytováním již známých dotací v rámci inovačních a kreativních voucherů, na něž by v příštím roce mělo být vyčleněno po pěti milionech korun, ale také prostřednictvím projektů nazvaných PLATINN a Smart akcelerátor II. Na první z nich má být určeno půl druhého milionu korun.

Tyto peníze by měly firmám pomoci zdolávat výzvy či řešit problémy, jež tým SIC zaznamenal během rozhovorů s jejich řediteli. Takto zástupci SIC navštívili dvě stovky podniků rozmanitého zaměření působících po celém kraji; včetně jako okrajových částí.

Program PLATINN je založen na působení poradců; na konzultacích poskytovaných expertem, který má dlouholeté zkušenosti buď z vlastního podnikání, nebo z vysokého managementu. Vedení firmy může kvalifikovaně poradit, jak se zaměřit přímo na rozvoj a expanzi; bez toho, že by bylo třeba objevovat postupy již dávno objevené.

Smart Akcelerátor je pak projektem, jehož cílem podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a podnítit spolupráci podnikatelské sféry s výzkumníky z vědeckých pracovišť. Navazuje na předchozí projekt, kdy se podařilo rozvíjet spolupráci kraje, vysokých škol, vědecko-výzkumných organizací a inovačních firem.

close Logo Středočeského inovačního centra. info Zdroj: SIC zoom_in

Účelem krajské podpory jen nejen dosáhnout toho, aby firmy dobře fungovaly a přispívaly k dobré pověsti regionu, ale také byly dobrými zaměstnavateli, připomněla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Cílem je přinést nové technologie do středočeských podniků, aby mohly nabízet služby a výrobky s vysokou přidanou hodnotou – a zaměstnancům dávat vysoké mzdy,“ vysvětlila představy vedení kraje.

Na samotný provoz v příštím roce má SIC podle návrhu, který radní předkládají zastupitelům, dostat 31,9 milionu korun. Většina z této částky by podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) byla v případě schválení určena na mzdy a povinné odvody.

V minulosti hejtmanka uvedla, že po novém řediteli Vilému Růžičkovi bude žádat rozvíjení takových aktivit, aby si SIC na svou činnost dokázalo alespoň zčásti vydělávat. Deníku posléze upřesnila, že tahle fáze přijde po přechodném období – a její požadavek se tedy týká až budoucnosti v příštích letech.