„Máme tady roubené haltýře,“ vysvětlila Marie Kučerová Lejčková, dcera vlastníka jedné ze staveb, které jsou zapsány i na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Haltýře kdysi sloužily jako jakási energeticky soběstačná lednice. Domečky totiž stojí na přítoku do obecního rybníka, tedy na proudící, proto nezamrzající vodě. Jejich využití bylo zpravidla pro uchovávání živých ryb po výlovu, v létě tam ale vydrželo dost dlouho i čerstvé mléko. Samo pojmenování si vytvořili Češi podle německého slovesa halten, neboli udržet či uchovat.

V Petrově Lhotě stávaly původně haltýře tři, ale dochovaly se pouze dva. Náleží k hospodářským usedlostem U Lejčků a U Strnadů. Na rozdíl od objektů zapsaných v katastru, tyto malé domky nebyly zapsány nikde kromě seznamu kulturních památek. „Předchozí majitel rybníka o památkově chráněné objekty nejevil zájem, proto nejnutnější opravy dělali majitelé staveb svépomocí - a v podstatě na černo. To se ale naštěstí změnilo v roce 2018, kdy obec Studený rybník koupila, uznala práva na stavbu haltýřů jejich původním majitelům a od té doby bylo možné zahájit jejich rekonstrukci,“ dodala Marie Kučerová Lejčková.

Haltýře svým umístěním ve středu obce spolu s rybníkem a nedalekou kapličkou tvoří významný krajinný prvek a dotváří zdejší malebnost. Stavební materiál však poškodil dřevokazný hmyz, ale i hniloba. Stavba byla proto pečlivě zdokumentována a popsána, rozebrána a převezena do tesařské dílny.

Podle Marie Kučerové Lejčkové nebylo vůbec snadné najít tesaře, který by byl ochoten opravit kulturní památku tradičním způsobem, tedy za pomoci ručního otesání trámů. Práce se nakonec zhostil Pavel Krejčí z nedaleké Světlice u Humpolce, který má už zkušenosti s několika památkovými objekty v okolí.

Mohlo by se zdát, že by bylo jednodušší poškozenou stavbu rozebrat a odvézt do muzea. Cíl je ale jiný. Její zachránci chtějí unikátní památku zachovat v místě vzniku a nechat ji po rekonstrukci sloužit původnímu účelu – k uchování ryb po výlovu. „Obnovu památky vnímám jako projev úcty  k našim předchůdcům – hospodářům, kteří tu stavbu vybudovali,“ doplnila Marie Kučerová Lejčková.

Jen záměr ale na záchranu památky nestačil. Část nákladů obnovy dotuje Ministerstvo kultury a pomohl i zájem a ochota obecních zastupitelů či vodoprávního úřadu ve Vlašimi.

Ještě letos by se měl dočkat opravy první z haltýřů. Tomu už hrozilo zřícení vlivem náklonu na stranu uhnilého spodního rámu. V současnosti obec také revitalizuje a odbahňuje rybník, aby bylo možné po rekonstrukci umístit i druhý, západně orientovaný haltýř.