Obce v některých případech raději pronajímají samy na komerční účely. „Pro svaz je problém udržet rybníky pod svým nájmem, jsme rádi za každou louži. Když se dělají smlouvy na revír na rok, tak se špatně pracuje, hospodaří. Pro nás jsou ideální aspoň pětileté smlouvy,“ vysvětlil.

Vedle majetkových záležitostí čelí rybníkáři a rybáři i dalším problémům, které s sebou nese horké a suché počasí posledních let. „Nejsou přítoky, voda není tolik okysličená, to jsou velká rizika,“ řekl Jaromír Matoušek. Rybáři se tak snaží s takovými podmínkami bojovat jak to jde. „Na větší rybníky jsme pořídili polštáře, které okysličují vodu, případně jí pomocí čerpadel cirkulujeme,“ vysvětlil.

Mnoho jiných možností není. Hospodáři, kteří pečují o rybníky, ale musejí myslet na více věcí: po zimě je nutné řešit jarní virózy ryb, které mohou přijít. „Kapří herpes virus se nám zatím vyhýbá. Je mi ale líto rybářů, které to postihlo,“ podotkl.

S tím souhlasí Dušan Hýbner, předseda Středočeského územního svazu rybářů. „Musíme se přizpůsobit novým podmínkám, které určuje především sucho, nedostatek vody, zvyšující se teploty ovzduší a tím pádem kyslíkovým deficitům v rybářských revírech a v neposlední řadě atakům rybožravých predátorů,“ vysvětlil.

Nejčastější problémy, které řeší středočeští rybníkáři
- sucho a s ním spojený nedostatek vody
- onemocnění ryb, jako například kapří herpesvirus
- snižování zůstatkových průtoků
- neřízené odběry vod pro závlahy polí a hřišť
- nekontrolované vrty u rodinných domů
- neciltivé zásahy správců vodních ploch do koryt řek a potoků

Dušan Hýbner zmínil i další možný problém: rozvoz a násady ryb do vod, které nepochází z akreditovaných lovů. „To má za následek například nedávné postižení některých rybích obsádek herpesem,“ řekl.

Problémů mají rybníkáři ale více: malé vodní elektrárny mohou vytvořit problém se zůstatkovými průtoky; a odběry vod při závlahách polí i golfových hřišť. „A také zimní zasněžování na horách, nekontrolované vrty u rodinných domů, necitlivé zásahy správců vodních ploch do koryt našich řek a potoků. Situaci kolem našich vod nikdo neřeší. Na můj vkus zatím o tom jen moc mluvíme,“ podotkl.

Mezi nové trendy v rybníkářství a rybářství patří však to, že hlavně mladí rybáři už neloví ryby pro jejich maso. „Často slyšíme, že nechtějí ryby domů na jídlo, ale chtějí chytit velikou rybu, se kterou se vyfotí a pustí ji,“ popsal Jaromír Matoušek.

Rybáři takovému zájmu jdou naproti, kdy na revíru mají třeba kapra přes 70 centimetrů. „Rybář je pak povinen ho pustit, neodvézt ho z vodu. To je ale na každém rybáři, jestli má čest,“ dodal.

Mladí rybáři nechytají ryby, ale spíše fotky úlovků
- zatímco pro starší generaci rybářů znamenalo rybaření chytání ryb pro maso, u mladší generace to tak není
- mladí rybáři častěji jezdí chytat velké ryby, které po vyfotografování znovu pustí