Jak ale uvedl pro Deník Adam Rözler z odboru tisku a PR ministerstva vnitra, ministerstvo vnitra se věnovalo legislativním možnostem, jak konání technoparty více regulovat, přičemž se podle ministerstva potvrdil dlouhodobý závěr, že zásadní změna právní úpravy není nutná.

„Český právní řád disponuje dostatečnými nástroji, kterými mohou orgány státní správy a samosprávy průběh takové akce efektivně regulovat. Jedna z možností, jak regulovat tyto akce, je postup za využití § 10 zákona o obcích, a to cestou obecně závazných vyhlášek obcí,“ podotkl.

Právě zde byl podle jeho slov identifikován nedostatek, že tyto obecně závazné vyhlášky, které dříve upravovaly uvedenou problematiku v rámci jednotlivých obcí, ukládaly povinnosti toliko organizátorovi akce, nikoli jednotlivým účastníkům.

V rámci posílení opatření k regulaci těchto akcí tak ministerstvo vnitra v loňském roce připravilo nový vzor obecně závazné vyhlášky obcí ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty. „Obec Neveklov, kde se víkendová technoparty měla konat, tuto vyhlášku vydánu má, proto také došlo k tomu, že se technoparty v daném místě neuskutečnila a přesunula se do katastru obce, která tuto problematiku upravenu nemá,“ dodal Adam Rözler.