V roce 2021, a to konkrétně ve středu 15. září, uplyne 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, která je považována za matku národa a je jednou z výrazných postav české historie. Memorandum má být uzavřeno mezi Středočeským krajem a Českou biskupskou konferencí, Arcibiskupstvím pražským, Spolkem Svatá Ludmila 1 100 let, městem Beroun, Římskokatolickou farností Beroun, obcí Tetín, Sdružením sv. Ludmily na Tetíně a Svazkem Dolní Berounka a Berounsko.

„Svatá Ludmila byla bezpochyby jednou z výrazných postav české historie a je symbolem naší národní identity. Stála u zrodu naší státnosti. Na základě tohoto memoranda bude Středočeský kraj spolupořadatelem akcí připomínajících její životní příběh. Jedním z mnoha důvodů, proč se chceme na slavnostech podílet je také fakt, že centrem dění bude středočeský Tetín,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová navštívila Alzheimercentrum v Černošicích ve středu 15. července 2020.
Vítězit nad demencí pomáhají vzpomínky i aktivita

Doplnila také, že cílem Memoranda je šíření povědomí o této významné osobnosti českých a evropských dějin a zachování jejího odkazu pro budoucí generace. Středočeský kraj se podle ní bude podílet také na aktivitách posilujících vzdělávání, výchovu, cestovní ruch a kulturu.

Citace z preambule memoranda,
která odkazuje na život a historický význam sv. Ludmily

„Svatá Ludmila se narodila pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání.

Dne 15. září 921 byla Ludmila zavražděna na tetínském hradišti. Původně byla pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav ale přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě a Ludmila byla blahořečena.“

Ilustrační foto.
Nové ohnisko koronaviru se objevilo na Mělnicku