Počet obyvatel kraje, kteří byli od počátku roku do 20. kalendářního týdne hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic kvůli onemocnění spalničkami, se tak vyšplhal na 47. Podle údajů ředitelky protiepidemického odboru Lilian Rumlové se jednalo o čtyři děti ve věku do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, dvě děti od pěti do devíti let, pět školáků mezi 10 a 15 lety, dva mladistvé a 31 dospělých.

Jejich onemocnění přimělo změnit plány pro příští týdny také stovky lidí z jejich okolí; jen v souvislosti s naposledy evidovaným případem jich bylo rovných 20. Karanténní opatření středočeští hygienici nařídili od počátku roku celkem 315 lidem, kteří byli v inkubační době v kontaktu s nemocnými.

Jedná se o povinnost setrvat doma – izolaci po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným – plus vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám s případným očkováním v případě, že zjištěná hladina protilátek nezaručuje dostatečnou ochranu před onemocněním. Na dalších 104 osob se stejná opatření vztahují proto, že byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů; především v Praze.

Potvrzené případy spalniček:
Praha-západ - 11
Mladoboleslavsko - 9
Praha-východ - 9
Nymbursko - 6
Mělnicko - 4
Kladensko - 2
Kolínsko - 2
Příbramsko - 2
Rakovnicko - 2
Prozatím bez hlášeného onemocnění: Benešovsko, Berounsko a Kutnohorsko
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje k 20. kalendářnímu týdnu 2019