„Je to vlastně neformální sekání Sokolů i veřejnosti, otevřený projekt. Na programu jsou atletické závody Sokolů předškolního věku. Pro všechny děti jsme připravili různé úkoly a soutěže na několika stanovištích. Za deset splněných úkolů si vyberou nějakou odměnu," popisovala náčelnice Župy Budečské Šárka Malá. Ani dospělí se tu nenudili. Mohli si zahrát na kurtech volejbal, tenis, nebo vyzkoušet bumbác ball s velkým míčem, a kimball. Kromě sportu Sokolové nabídli nejmenším tvoření z papíru, navlékání korálků a další.

O zahájení se postaraly mažoretky Květinky TJ Sokola Kladno od nejmladších až po Mama Tým, mažoretky nad sedmadvacet let. Odvážné skoky, akrobatické prvky a přeskoky přes švédskou bednu předvedli mladíci z oddílu parkuru TJ Sokol Kladno.

Křivoklátského sokolení se zúčastnili Sokolové z Kladna, Křivoklátu, Lán, z Hnidous Motyčína, Bratronic, Kačic, Slaného. „S nápadem, připravit velké setkání Sokolů i veřejnosti přišla náčelnice kladenské jednoty. Pak jsme akci postupně rozvíjeli, až jsme si řekli, že uděláme velký společný projekt a Sokol se dostane do podvědomí lidí," doplnila Šárka Malá.