Týká se to nejen žadatelů vlastnících průkaz osoby se zdravotním postižením, ale také mladých zájemců (mezi 18. a 30. rokem věku) a seniorů nad 65 let, pokud žijí v takzvaných prioritních oblastech. Tou je v kladenském okrese celý správní obvod města Slaný, včetně 22 obcí a měst v okolí – a dále 44 lokalit na Kladensku; samotné Kladno nevyjímaje.

Příjem žádostí pokračuje

Žádosti o finanční podporu na náhradu uhelných kotlů v rodinných domech novými zdroji tepla kraj stále přijímá – nicméně již bez záruky, že na jejich uspokojení bude dostatek peněz. Taková je ve středních Čechách aktuální situace kolem takzvaných kotlíkových dotací. Naděje na úspěch nicméně stále zůstává vysoká.

Aktuální výzva k podávání žádostí, ohlášená jako poslední z předem naplánovaných, má lhůtu k podávání žádostí do 30. června 2022 – nebo do vyčerpání částky určené na tento dotační program. Ani datum, ani rozdělení peněz zatím nedávají důvod k tomu, aby kraj přijímání žádostí zastavil. Potvrzují se však někdejší upozornění náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), že kdo dřív přijde, ten dřív bere – a také má jistotu, že se na něj dostane.

Místa uvolňují odpadlíci

Žádat o podporu lze v elektronické podobě prostřednictvím webu krajského úřadu kr-stredocesky.cz, přičemž elektronický formulář je následně třeba vytisknout, podepsat a doplněný předepsanými přílohami doručit na krajský úřad. Přímo k vyřízení však již nynější žádosti nesměřují; na rozdíl od těch dřívějších. Soustřeďují se do takzvaného zásobníku, z něhož jsou postupně odebírány, pokud z dřívějších žadatelů některý „odpadne“. To nebývá nic neobvyklého: žadatel třeba nesplní podmínky; podle Kovácsových slov se však také stává, že od svého záměru ustoupí.

Kotlíkové dotace mají nejen přispět ke zlepšení ovzduší v obcích a městech díky podpoře přechodu majitelů domů k ekologičtějšímu způsobu vytápění, ale také přinést větší pohodlí: obsluha moderních zařízení se s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nadá srovnávat. Současně mají pomáhat lidem splnit povinnost výměry kotlů. Provoz těchto spotřebičů první a druhé emisní třídy má totiž být od 1. září 2022 zakázán; pod hrozbou pokuty dosahující až 50 tisíc korun (byť se objevují zvěsti, že termín by ještě mohl být posunut).

Stamiliony pro tisíce domů

Půlmiliarda korun, původně v rámci aktuální třetí dotační výzvy připravená k rozdělení mezi Středočechy, se výrazně navýšila – skoro o čtvrt miliardy – a kraj čeká ještě na další peníze. Vzhledem k velkému zájmu se podařilo vyjednat s ministerstvem životního prostředí poskytnutí celkové částky dosahující nyní 720 milionů korun – a ani ta by neměla být konečná. Kraj ještě žádá o dalších 85 milionů z peněz, které nebyly dočerpány v rámci první a druhé výzvy kotlíkových dotací.

Zájem o získání části z těchto peněz projevilo zatím v kraji v rámci třetí výzvy bezmála sedm tisíc žadatelů. Nejnovější souhrn, který Mapový portál Středočeského kraje eviduje k 15. červenci, připomíná, že po vyřazení zamítnutých žádostí jich krajský úřad evidoval 6898. Z toho již 1302 zájemcům kraj peníze proplatil – a dalších 2782 je těsně před cílem: v jejich případě se čeká na poslední krok. Celkový počet „rozjednaných“ žádostí (tedy těch nacházejících se v procesu kontroly, doplňování či schvalování) byl však podstatně vyšší: 5596.

Podpory na výměnu zdrojů tepla
- Tepelné čerpadlo – až 80 procent nákladů; nejvýše 120 tisíc korun
- Kotel na biomasu – až 80 procent nákladů; nejvýše 120 tisíc korun v případě samočinné dodávky paliva a 100 tisíc korun u ruční dodávky paliva
- Plynový kondenzační kotel – až 75 procent nákladů; nejvýše 95 tisíc korun
- Příspěvek na kotel spalující uhlí, byť sebemodernější, už získat nelze (což platí i pro kotle kombinované, v nichž lze topit jak uhlím, tak biomasou)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje